Solidarność Wielkopolska - Pochód Polski
Pochód Polski
Wtorek 27 listopada 2018
fot. pochód - pocztówka – archiwum prywatne

Przejdzie ulicami miasta Poznania śladem delegatów i delegowanych na Polski Sejm Dzielnicowy 100 lat temu. Organizatorami są Wojewoda Wielkopolski i Fundacja Zakłady Kórnickie.

Pochód wyruszy 2 grudnia 2018 r. o godz. 14.45 sprzed Fary, poprzedzi go Msza św. odprawiona o godz. 13.30.

Po zakończeniu organizatorzy zapraszają na grochówkę.

Polski Sejm Dzielnicowy w grudniu 1918 r.

14 listopada 1918 r. przywódcy ludności polskiej w granicach państwa niemieckiego podjęli decyzję o zwołaniu Polskiego Sejmu Dzielnicowego, którego celem było wybranie „przedstawicielstwa wszystkich Polaków, zamieszkałych na ziemiach objętych dotąd granicami państwa niemieckiego”.

W ciągu trzech tygodni we wszystkich powiatach zamieszkałych przez ludność polską odbyły się wybory, w trakcie których wybrano 1.400 delegatów z Wielkopolski, ze Śląska, z Prus Królewskich, z Warmii i Mazur oraz ze skupisk ludności polskiej w Niemczech. Wybrano ok. 90 księży oraz ok. 140 kobiet, którym po raz pierwszy w Polsce przyznano czynne i bierne prawo wyborcze. Wśród delegatów byli przedstawiciele wszystkich grup społecznych.

Pochód delegatów z Fary do sali Apollo stał się manifestacją polskości, jakiej Poznań nie widział od ponad stu lat.

Polski Sejm Dzielnicowy obradował w Poznaniu w dniach 3-5 grudnia 1918 r. Delegaci wystąpili z żądaniem utworzenia wolnej, niepodległej i zjednoczonej Polski z dostępem do morza. Sejm Dzielnicowy nie proklamował oderwania ziem zaboru pruskiego lub ich części od Niemiec, lecz wzywał państwa koalicji do podjęcia decyzji w tej sprawie w traktacie pokojowym.

Sejm wybrał „Naczelną Radę Ludową,  jako zwierzchnią władzę naszą aż do chwili objęcia dzielnic naszych przez Rząd Polski” z Komisariatem jako władzą wykonawczą jednolitego, tymczasowego przedstawicielstwa ludności polskiej w państwie niemieckim.

Trzy tygodnie później spontanicznie wybuchło Powstanie Wielkopolskie.