Solidarność Wielkopolska - Podwyżki w poznańskiej budżetówce
Podwyżki w poznańskiej budżetówce
Poniedziałek 28 stycznia 2019

W ostatnich miesiącach 2018 r. negocjowano z Miastem Poznań podwyżki płac na 2019 r. dla ponad dziewięciu tysięcy pracowników pracujących w Urzędzie Miasta oraz w jednostkach i zakładach budżetowych i instytucjach kultury, dla których organem prowadzącym jest Miasto Poznań.

Stronę samorządową reprezentował zastępca prezydenta Poznania Jędrzej Solarski, związki zawodowe reprezentowane były przez szefów organizacji związkowej oraz przedstawicieli regionalnych struktur NSZZ „Solidarność” i OPZZ. Temperatura spotkań była dość gorąca, bowiem słuszne oczekiwania pracowników: żłobków, domów pomocy społecznej, bibliotek, muzeów, pracowników administracji i obsługi szkół, urzędu itd. zderzyły się z twardą rzeczywistością możliwości budżetu Miasta. Ostatecznie udało się uzyskać kompromis i podpisane zostało porozumienie, które gwarantuje wszystkim pracownikom wzrost wynagrodzenia w 2019 roku - średnio dla każdego pracownika o 150 zł od stycznia br. i kolejne 150 zł od września br. W porozumieniu zawarto zapisy, które konkretyzują sposób podziału tych środków w poszczególnych placówkach (instytucjach) oraz to, że w połowie roku rozpoczną się kolejne rozmowy w sprawie wzrostu wynagrodzenia na kolejny 2020 rok.

Również w grudniu 2018 roku zakończyły się negocjacje między Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego Markiem Woźniakiem a Regionalną Sekcją Pracowników Instytucji Kultury NSZZ ,,Solidarność" w sprawie podwyżek wynagrodzeń pracowników instytucji kultury w budżecie na 2019 rok. Na początku negocjacji Marszałek Marek Woźniak zaproponował kwotę 2 mln zł co dawało wzrost wynagrodzeń o 200 zł brutto na etat. Sekcja kultury wnosiła o 600 zł brutto na etat. Ostatecznie kwota została zwiększona do 6 mln zł. Co daje podwyżkę wynagrodzeń w muzeach 400 zł brutto na etat, a w instytucjach artystycznych od 200 do 300 zł brutto na etat. Negocjacje odbywały się w dobrej i merytorycznej atmosferze. Różnice między instytucjami biorą się z wyrównania średnich wynagrodzeń.

facebook.com/solidarnosc.poznan