Solidarność Wielkopolska - Pogodzić interesy pracowników i pracodawców
Pogodzić interesy pracowników i pracodawców
Poniedziałek 9 grudnia 2013

19 listopada 2013 r. odbyła się  w Brukseli ostatnia z zaplanowanych na ten rok sesja plenarna Sektorowej Europejskiej Komisji Dialogu Socjalnego Transportu Drogowego. W skład tej Komisji wchodzą: przedstawiciele pracowników – ETF European Transport Workers Federation (Europejska Federacja Pracowników Transportu), pracodawców IRU - International Road Transport Union (Międzynarodowa Unia Transportu Drogowego - Pracodawcy) oraz Przedstawiciele Komisji Europejskiej. W branży zrzeszającej transport pasażerski i towarowy zatrudnionych jest ponad 5 mln osób.

Polskich pracowników reprezentowała Krajowa Sekcja Transportu Drogowego NSZZ „Solidarność” - Tadeusz Kucharski przewodniczący, Gerard Skroński – sekretarz oraz Tomasz Michalak – przewodniczący KZ NSZZ „S” w Raben Transport Sp. z o.o.    

Najważniejsze działania Komisji to: zwiększenie liczby miejsc odpoczynku dla kierowców zawodowych (większa liczba parkingów strzeżonych wraz z całą infrastrukturą socjalną o wysokim standardzie), dyrektywy szkoleniowe dla kierowców, lepsze egzekwowanie przepisów dotyczących czasów jazdy oraz odpoczynków, zapotrzebowanie na siłę roboczą w branży transportowej, nielegalne zatrudnienia (umowy „na czarno”, imigranci spoza EU), transport publiczny.

Podczas sesji skupiono się na zagadnieniach zawartych w projekcie Dyrektywy 96.53.EC dotyczącej maksymalnych dopuszczalnych wymiarów i wag pojazdów wykonujących transport drogowy – krajowy i międzynarodowy oraz tzw. gigaliners (zestawy o łącznej długości do 25 metrów), szkoleń dla kierowców zawodowych a także wymiarów kabin samochodów ciężarowych. Zaprezentowane zostały wyniki prac studyjnych nt. reprezentatywności organizacji-uczestników Dialogu Socjalnego przy Komisji Europejskiej (ETF – IRU) oraz projekt „DocStop” działający już od kilku lat na terenie Niemiec. Jego celem jest zorganizowanie szerokiej mapy punktów dostępu do lekarza i punktów medycznych w trasie z zapewnieniem bezpiecznego parkowania pojazdu.

Podczas sesji nie zabrakło spięć na linii pracownicy-pracodawcy. Strona  pracownicza (w której zrzeszona jest Krajowa Sekcja Transportu Drogowego „Solidarność”) zaprezentowała swój pogląd na temat szkoleń, w szczególności kosztów tych szkoleń, które - zdaniem związkowców - powinny obciążać wyłącznie pracodawcę, oraz zbyt małych kabin zwłaszcza w transporcie dalekobieżnym. Skrytykowała też e-learning. Szkolenia przez Internet dla zawodowych kierowców są czystą fikcją, ponieważ kwalifikacje do wykonywania zawodu kierowcy zdobywa się przez doświadczenie, a nie przez klikanie na ekranie. Zwrócono również uwagę na nasilający się problem tanich pracowników, m.in. z Filipin, a także ze wschodu. Powyższe opinie zostały przyjęte przez stronę pracodawców sceptycznie, a w niektórych przypadkach negatywnie, szczególnie gdy mowa jest o kosztach, które mają ponosić  pracodawcy. Ogólny trend z ich strony zmierza do obniżania kosztów,  m.in. cięcia płac, zatrudniania taniej siły roboczej oraz maksymalizacji przestrzeni ładunkowej (gigalinery). Sprawy dotyczące „dobrej reputacji” przewoźnika zostały przez pracodawców taktycznie przemilczane. Temat ten będzie przedmiotem dyskusji podczas specjalnego spotkania przedstawicieli ETF i Komisji Europejskiej w Polsce na początku przyszłego roku.

Sektorowa Komisja Dialogu Socjalnego ma zadanie pogodzenia interesów pracowników i pracodawców, wynik tego kompromisu będzie zapisany w dyrektywach.

Ponadto przed Komisją stoją poważne wyzwania: tworzenie transportu drogowego bezpieczniejszego i bardziej przyjaznego dla pracowników oraz środowiska naturalnego, wpływanie na drastyczne zaniżanie ceny usług wykonawców transportu oraz ujednolicenie standardów socjalnych dla zapewnienia dobrych warunków pracy i życia kierowców, a także zachęcanie młodych ludzi do wykonywania zawodu kierowcy. Braki wykwalifikowanej kadry widoczne są już teraz, a zawód nie jest atrakcyjny ani pod względem zarobkowym, ani socjalnym.

Na przyszły rok zaplanowane zostały posiedzenia grup roboczych (w czerwcu, lipcu i wrześniu), których celem będzie wypracowanie optymalnych rozwiązań satysfakcjonujących wszystkie strony (ETF-IRU-EC) .

Tomasz Michalak