Solidarność Wielkopolska - Pogotowie strajkowe trwa
Pogotowie strajkowe trwa
Poniedziałek 26 stycznia 2015

20 stycznia, podczas spotkania Międzyzwiązkowego Krajowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego w Katowicach,  szefowie NSZZ „S” – Piotr Duda, OPZZ – Jan Guz i  FZZ – Tadeusz Chwałka zdecydowali o kontynuowaniu pogotowia strajkowego. Jednocześnie zwrócili się do premier Ewy Kopacz o rozpoczęcie rozmów na temat postulatów związkowych zgłaszanych podczas ogólnopolskich protestów w 2013 r. Chodzi o postulaty dotyczące wieku emerytalnego, umów śmieciowych i patologii w agencjach pracy tymczasowej. Od tych rozmów, które powinny rozpocząć się do 31 stycznia br., uzależnione będą dalsze działania związków zawodowych.

Trzy reprezentatywne centrale związkowe powołały wspólne grupy robocze, których zadaniem będzie dopracowanie scenariuszy ewentualnych protestów.

- Jednak, jeżeli ze strony rządu będzie wola do negocjacji, jesteśmy skłonni zawiesić pogotowie strajkowe i rozmawiać - mówił P. Duda podczas konferencji prasowej zwołanej po posiedzeniu Komitetu Protestacyjnego. - Ważne jest, aby negocjacje  były prowadzone w duchu dialogu, a nie dopiero wówczas, gdy dojdzie do ogromnych protestów społecznych, tak jak to miało miejsce na Śląsku w ostatnich tygodniach.

- Dialog może przybierać różne formy. Ale jest forma dialogu, którą chce uprawiać rząd – dialog konia i woźnicy, w którym głównym atrybutem jest bat. My się na taki dialog nie godzimy - dodał przewodniczący „S”.