Solidarność Wielkopolska - Polacy obawiają się niechęci Anglików
Polacy obawiają się niechęci Anglików
Poniedziałek 11 lipca 2016

74 proc. Polaków mieszkających w Wielkiej Brytanii wskazuje na negatywne postawy wobec imigrantów jako swoją główną obawę po referendum w sprawie Brexitu - wynika z sondażu IBRiS. 12 proc. z nich osobiście doświadczyło nieprzyjemności.

Z sondażu wynika, że szeroko komentowane przez media incydenty o antyimigranckim wydźwięku, m.in. dotykające polską społeczność, znacząco pobudziły niepokój Polaków. Blisko 74 proc. obawia się dalszych negatywnych postaw wobec migrantów - 35 punktów procentowych więcej niż w poprzednim badaniu przeprowadzonym na tydzień przed referendum.

12 proc. Polaków zadeklarowało, że osobiście doświadczyło nieprzyjemności w pierwszych dniach po referendum. Zdecydowana większość z nich - blisko 90 proc. - podkreśliła jednak, że miały one wyłącznie charakter słowny, m.in. obelg, zaczepek i negatywnych komentarzy.

Pomimo ataków na imigrantów i obaw z tym związanych, zdecydowana większość ankietowanych nadal wiąże swoją przyszłość z Wielką Brytanią (79 proc.). Powrót do Polski traktują w większości jako ,,plan B", gdyby zmiany związane z wyjściem kraju z UE były zbyt wielkie. Taki scenariusz rozważa 22 proc. ankietowanych. Bezwarunkowy powrót do Polski planuje 5,5 proc. Długoterminowy charakter pobytu Polaków w Wielkiej Brytanii podkreśla fakt, że 47 proc. badanych jest skłonnych aplikować o brytyjski paszport, który ochroniłby ich przed potencjalnymi zmianami po wyjściu kraju z UE. Taką opcję wyklucza 38 proc. ankietowanych.

Polacy w znacznej większości czują się akceptowani (64 proc. wobec 10 proc. mających odmienne zdanie), jednak obawiają się, że ogólny sentyment do Polaków uległ znacznemu pogorszeniu. 28,3 proc. badanych twierdzi, że Polacy nie są mile widziani w Wielkiej Brytanii, 26 proc. uważa odwrotnie. 44 proc. nie ma zdania.