Solidarność Wielkopolska - Polsko-niemieckie spotkanie związkowców
Polsko-niemieckie spotkanie związkowców
Poniedziałek 26 listopada 2012

16 listopada br. we Frankfurcie nad Odrą odbyło się polsko-niemieckie spotkanie przedstawicieli związków zawodowych.
Uczestniczyli w nim ze strony niemieckiej związkowcy z organizacji Ver.di z rejonu przygranicznego (Brandenburgia), ze strony polskiej przedstawiciele Komisji Zakładowych NSZZ „Solidarność” PEKAES, PKS Zielona Góra, Raben Transport (przewodniczący KZ Tomasz Michalak) oraz z Krajowej Sekcji Transportu Drogowego „S”.

Spotkanie dotyczyło wymiany doświadczeń z zakresu warunków pracy w branży transportu drogowego w rejonie przygranicznym. Omówiono i podsumowano również miniony rok wzajemnej współpracy, jak również nakreślono plan współpracy na rok przyszły.

Tomasz Michalak