Solidarność Wielkopolska - Pomnik księdza Jankowskiego
Pomnik księdza Jankowskiego
Poniedziałek 8 sierpnia 2011

12 lipca minęła pierwsza rocznica śmierci prałata Henryka Jankowskiego,  kapelana „Solidarności”, który przez 34 lata był proboszczem parafii św. Brygidy w Gdańsku.

Już w sierpniu 1980 r. ks. prałat związał się z „Solidarnością”. Odprawił pierwszą Mszę św. dla strajkujących robotników w Stoczni Gdańskiej im. Lenina. Po wprowadzeniu stanu wojennego organizował pomoc dla represjonowanych i potrzebujących w ramach Komisji Charytatywnej przy kościele św. Brygidy. Współpracował z podziemnymi strukturami „S”, m.in. przy przekazywaniu sprzętu i materiałów poligraficznych przemycanych z zagranicy. W 1988 r. w pomieszczeniach przy kościele św. Brygidy miała siedzibę Krajowa Komisja Wykonawcza NSZZ „S”, która koordynowała przebieg strajków w całej Polsce.

W lutym 2011 r. radni Gdańska - bez głosu sprzeciwu - nadali skwerowi przy kościele św. Brygidy imię prałata Henryka Jankowskiego. W lipcu powstał Społeczny Komitet Budowy Pomnika ks. Henryka Jankowskiego. Najlepszym momentem na poświęcenie i odsłonięcie pomnika byłaby rocznica Porozumień Sierpniowych. Pomnik ma stanąć przy bazylice św. Brygidy w Gdańsku. Autorem projektu pomnika jest Giennadij Jerszow artysta rzeźbiarz z Gdańska, autor m.in. rzeźby Stanisława Moniuszki w Akademii Muzycznej w Gdańsku, Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza na Uniwersytecie Gdańskim.

Całkowity koszt budowy pomnika wraz z zagospodarowaniem otoczenia wyniesie około130 tys. złotych.

Prosimy o wpłaty na konto: Społeczny Komitet Budowy Pomnika ks. Henryka Jankowskiego, nr konta: 37 1130 1121 0006 5595 7520 0001