Solidarność Wielkopolska - Ponad połowa bez premii
Ponad połowa bez premii
Poniedziałek 25 sierpnia 2014

Jak wynika z badań przeprowadzonych przez firmę Sedlak&Sedlak  ponad połowa Polaków zatrudnionych na etacie nie otrzymała w ostatnim roku żadnej premii.

Częściej niż premie pieniężne zatrudnieni otrzymywali benefity, takie jak: opieka medyczna, służbowy laptop lub ryczałt na paliwo. Z tej formy dodatków do pensji korzystało w ubiegłym roku 61% ankietowanych.

Połowa mężczyzn, którzy premie otrzymywali, dostawała o ok. 300 zł więcej niż kobiety. Panie rzadziej też były w ogóle wynagradzane premiowo – tylko w 43% wobec 50% mężczyzn.

Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń jest największym pozarządowym badaniem płac w Polsce. W 2013 roku uczestniczyło w nim 122 499 respondentów, głównie osoby młode (61% ma nie więcej niż 35 lat), z wykształceniem wyższym (72,2%), pracujące w miastach powyżej 200 000 mieszkańców (65,2%).
 
www.wynagrodzenia.pl/obw.php