Solidarność Wielkopolska - Ponura historia więzienia we Wronkach
Ponura historia więzienia we Wronkach
Poniedziałek 13 stycznia 2014

W 20 rocznicę pierwszego zjazdu byłych więźniów politycznych okresu stalinowskiego, osadzonych we wronieckim więzieniu, ukazała się książka „Powrót do Wronek. Więzienie narzędziem politycznych represji 1945-56” pod redakcją Klemensa Stróżyńskiego.

We wstępie do książki możemy przeczytać, że jej zbiorowym autorem jest „grupa bezinteresownych osób, którzy chcą dla pamięci potomnych zachować mało znaną wiedzę o największym politycznym więzieniu w powojennej Polsce. Znajdziemy w niej wypowiedzi ludzi więzionych we Wronkach i tych, którzy ich pilnowali; tych, którzy te sprawy od lat badali, i tych których udało się skłonić do zabrania głosu”.

„Powrót do Wronek” zawiera materiały historyczne dotyczące więzienia wronieckiego w najbardziej ponurym okresie represji politycznych po drugiej wojnie światowej, w tym większość materiałów źródłowych pochodzących od byłych więźniów politycznych. Są tu fakty, do których można się odnieść z takim samym zaufaniem, jak do każdego innego źródła historycznego. 

Książkę można kupić:

w Księgarni (Wronki, rynek), Publicznej Bibliotece Miasta i Gminy Wronki (ul. Szkolna 2), Sklepie„Papirus” Marka Lutomskiego (na wronieckim rynku). Cena egzemplarza: 25,- zł 

lub wysyłkowo: Towarzystwo Miłośników Ziemi Wronieckiej, ul. Szkolna 2,  64-510 Wronki albo pocztą elektroniczną, e-mail: pik.mm@interia.pl

Cena egzemplarza z przesyłką: 30,- zł, płatne na konto TMZW

69 8961 0002 0000 0000 1108 0001  BS Wronki

Więcej informacji: tel.: 504 666 187, www.tmzw.org.pl