Solidarność Wielkopolska - Poparcie czterodniowej akcji protestacyjnej
Poparcie czterodniowej akcji protestacyjnej
Poniedziałek 23 września 2013

Czterodniowa akcja protestacyjna spotkała się z aprobatą 60% Polaków. Do „Solidarności” napłynęło wiele wyrazów wsparcia od międzynarodowych organizacji MKZZ i EKZZ oraz związków zawodowych z innych państw. Część z nich wysłała nawet swoje delegacje do Warszawy.

Wraz z polskimi związkowcami ulicami stolicy szli ubrani w pomarańczowe stroje przedstawiciele litewskiego związku Solidarumas oraz Szwajcarzy ze związku zawodowego Unia. Obecny był Józef Niemiec, zastępca Sekretarz Generalnej EKZZ. Warszawę odwiedzili m.in. związkowcy z Bułgarii, Norwegii i Węgier. Listy wsparcia nadesłali związkowcy z Niemiec, Czech, Francji, Hiszpanii, Pakistanu.