Solidarność Wielkopolska - Poprawianie statystyki
Poprawianie statystyki
Poniedziałek 13 maja 2013

Rząd szuka sposobu na zmniejszenie plagi bezrobocia, lecz nie przez stymulowanie tworzenia miejsc pracy i ochronę warsztatów pracy, ale przez…statystykę.
O planowanych zmianach w statystykach bezrobotnych i dyscyplinowaniu bezrobotnych napisała „Rzeczpospolita”.

Od maja 2014 r. bezrobotny, który odmówi przyjęcia pierwszej złożonej mu oferty przez urząd pracy - zostanie wykreślony z rejestru osób poszukujących pracy na czas dziewięciu miesięcy. Straci także dostęp do bezpłatnej ochrony zdrowia. Pomysły te są przygotowywane w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Według obecnie obowiązujących zasad w ślad za pierwszą odmową przyjęcia oferty PUP traci się status bezrobotnego na cztery miesiące, za drugą - na sześć miesięcy, za trzecią i za kolejną - na dziewięć miesięcy. Już dzisiaj prawo do zasiłku dla bezrobotnych przysługuje jedynie co piątemu bezrobotnemu. Dodatkowym batem na „niezdyscyplinowanych” jest zaostrzenie przepisów tak, by osoba bez pracy traciła - po odmowie - prawa do ubezpieczenia zdrowotnego.

Rejestrowane bezrobocie w marcu b.r. wynosiło 14,3 proc. Oferty pracy w sytuacji rynkowego dyktatu i deficytu miejsc pracy, często nie odpowiadają przygotowaniu zawodowemu poszukującego pracy.

kk