Solidarność Wielkopolska - Poprawka do ustawy emerytalnej
Poprawka do ustawy emerytalnej
Poniedziałek 10 października 2016

Podczas obrad sejmowej podkomisji pracującej nad prezydenckim projektem ustawy przywracającym wiek emerytalny, „Solidarność” zgłosiła m.in. poprawkę dotyczącą sposobu przeliczania emerytur kobiet urodzonych do 1953 roku, które przeszły na wcześniejszą emeryturę. Jednocześnie w tej samej sprawie petycję złożyła grupa obywatelska „Jotownia”. Teraz projektem zajmie się nadzwyczajna podkomisja w Sejmie RP.

Celem poprawki jest przywrócenie osobom, które odeszły na wcześniejszą emeryturę, możliwości otrzymania emerytury powszechnej w wysokości, która wynikała z ustawy obowiązującej w chwili odejścia na wcześniejszą emeryturę, a nie pomniejszonej o kwoty wcześniej pobranych emerytur. Dotyczy to emerytur kobiet urodzonych do 1952 roku, a także tych z 1953 roku, które przeszły na wcześniejszą emeryturę. Oba roczniki kobiet nie wiedziały, odchodząc na wcześniejszą emeryturę, że będzie im ona odliczona od podstawy wymiaru powszechnej emerytury. Rocznik kobiet 1953 w przeciwieństwie do rocznika 1952 nie miał możliwości podjęcia „aktywnego” działania, które uchroniłoby przed otrzymaniem zdecydowanie niższego świadczenia.

 Po koniec września Senacka Komisja  Praw Człowieka, Praworządności i Petycji rozpatrzyła petycję grupy obywatelskiej „Jotownia”, zrzeszającej kobiety urodzone w 1953 roku, która dotyczyła podjęcia przez Senat inicjatywy ustawodawczej zbieżnej z  zaproponowaną przez „S” poprawką.

Poprawka będzie omawiana na najbliższym posiedzeniu podkomisji do rozpatrzenia przedstawionego przez Prezydenta RP projektu ustawy o wieku emerytalnym.

hd