Solidarność Wielkopolska - Porady doradców emerytalnych
Porady doradców emerytalnych
Poniedziałek 10 lipca 2017

Od lipca doradcy emerytalni w ZUS udzielą informacji  klientom, którzy jeszcze w tym roku zechcą przejść na emeryturę i skorzystać z obniżenia wieku emerytalnego do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.

Doradca emerytalny wyjaśni, od czego zależy wysokość emerytury, pomoże wypełnić wniosek i formularze oraz sprawdzi dokumentację dołączoną do wniosku. Przede wszystkim jednak obliczy, przy użyciu kalkulatora emerytalnego, prognozowaną wysokość emerytury. Wyliczenia na kalkulatorze dotyczyć mogą różnych okresów zakończenia aktywności zawodowej. Obliczyć będzie można prognozowaną wysokość świadczenia w chwili uzyskania powszechnego wieku emerytalnego, ale także sprawdzić jaka byłaby ta wysokość, gdybyśmy zdecydowali się pracować dłużej.

Trzeba pamiętać, że obniżenie wieku emerytalnego daje prawo do przejścia na emeryturę, ale nie stanowi takiego obowiązku.  Schemat obliczania emerytury jest tak skonstruowany, że im później przechodzi się na emeryturę, tym powinna być  ona wyższa. Im dłużej pracujemy, tym większą mamy podstawę obliczenia emerytury, a do tego skraca się średnie dalsze trwanie życia, przez które ta podstawa jest dzielona. Aby spotkać się z doradcą emerytalnym, należy przyjść na salę informacyjną ZUS, na dyspenserze/biletomacie wybrać kategorię spraw „Emerytury/Renty”, a następnie wybrać usługę „Doradca emerytalny”. Posiadacze profili na Platformie Usług Elektronicznych PUE ZUS mogą zamówić obsługę u doradcy na konkretny dzień i godzinę.