Solidarność Wielkopolska - Porozumienie – droga do dobrych zmian
Porozumienie – droga do dobrych zmian
Poniedziałek 9 lipca 2018

18 września 2017 roku Organizacja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Grupy PZU złożyła na ręce zarządu PZU pismo z propozycją zmian dotyczących proporcji między stałym i pewnym wynagrodzeniem zasadniczym, a niepewną i niestabilną premią. Nasza propozycja wynikała z dokładnych analiz rynku pracy oraz wpływu na jakość i efektywność pracy godnego wynagrodzenia zasadniczego.

Ze wspomnianych analiz wynika, iż w firmach finansowych, w których pracodawca odszedł całkowicie od systemu premiowania lub zmienił go na roczny, ewentualnie zmienił jego proporcje w stosunku do pensji zasadniczej (z korzyścią dla wynagrodzenia podstawowego), odnotowano znaczny wzrost efektywności pracy co bezpośrednio przekłada się na polepszenie obsługi klienta oraz zadowolenie pracowników. Analizy te dotyczą oczywiście polskiego rynku pracy.

Złożone we wrześniu ubiegłego roku pismo rozpoczęło długi i ciężki proces negocjacji. Brak szczegółowych informacji na ten temat wynikał z dużych różnic między stroną społeczną a pracodawcą w pojmowaniu interesu pracowników, a co za tym idzie także naszej firmy. W żmudnym procesie argumentacji i merytorycznego przekonywania z biegiem czasu zyskaliśmy coraz większe zrozumienie Zarządu PZU.

23 lutego br. na Walnym Zebraniu Delegatów, na którym wybrano władze organizacji na kadencję 2018-2022 jako gość obecny był Prezes PZU, Paweł Surówka, który potwierdził proponowany przez nas kierunek zmian.

Bardzo ważnym argumentem do zmiany systemu wynagradzania były również olbrzymie nierówności w wynagrodzeniach wśród pracowników w poszczególnych obszarach.

Negocjacje dobiegły końca. Dziś możemy powiedzieć, że były one twarde, a kierunek zmian zaproponowany przez stronę pracodawcy został zmieniony dzięki naszemu uporowi o 180 stopni. Rozwiązania, które udało nam się wynegocjować dotyczą wszystkich wymienionych poniżej obszarów z zaznaczeniem, że są to rozwiązania w tzw. „pakiecie”. Co to oznacza? Oznacza to tyle, że muszą zostać wprowadzone razem, a gdyby w którymkolwiek obszarze nie udało się uzyskać porozumienia, nie doszłoby do kompleksowych zmian, na które czekają pracownicy. Co więcej, jednostronne wypowiedzenie porozumienia przez pracodawcę dawałoby mu wolną rękę w tym zakresie. Naszym zadaniem było doprowadzić rozmowy skutecznie do uzyskania konsensusu dla zadowolenia wszystkich pracowników PZU oraz pogodzenia zmian proponowanych przez pracodawcę w pierwotnym projekcie z tym, co udało nam się wynegocjować.

We wspomnianych negocjacjach, niestety, nie pomagały nam inne związki, co odebraliśmy z dużą dozą zdziwienia. Pierwszy raz bowiem w tak ważnym momencie ich działania charakteryzowała maksymalna rozbieżność zdań oraz decyzji. Od braku podjęcia jakiejkolwiek decyzji po niezrozumiałe torpedowanie rozmów wnioskami formalnymi, o których Was informowaliśmy w jednym z maili. Na tym jednak zakończymy nasz komentarz. Najważniejszy jest efekt końcowy, czyli to o czym przeczytacie poniżej.

Porozumienie zostało podpisane przez nasz związek, czyli Solidarność Grupy PZU oraz Solidarność PZU Życie.

Pierwszy etap negocjacji objął Pion Sieci Grupy (PSG) oraz Pion Sprzedaży (PSP+ZU MSP).

W PSG nastąpi wyrównanie różnic w poziomach wynagrodzeń na stanowiskach o podobnym zakresie obowiązków. Podwyżki obejmą ponad 70% kadry pracowników.
W PSP zlikwidowaniu ulegną miesięczne zadania premiowe (pozostaną tylko kwartalne). Uwolniony w ten sposób budżet w całości zostanie przeznaczony na podniesienie wynagrodzeń. Uruchomione zostaną również podwyżki interwencyjne. Zmiana ta docelowo obejmie wszystkich pracowników obszaru.

Kolejnym etapem były negocjacje w Pionie Obsługi Szkód i Kanałów Zdalnych (PSK).

W w/w pionie negocjacje trwały najdłużej. Nasze postulaty zgłaszane pracodawcy wprowadzane były do pierwotnego projektu partiami w miarę trudnych rozmów. Jednakże z całkowitym zadowoleniem możemy napisać, że wszystkie postulaty zgłoszone przez Solidarność zostały przyjęte przez pracodawcę. Warto wspomnieć także, że w pierwszej kolejności zostaną uruchomione podwyżki interwencyjne. W kolejnym kroku pracownicy z grupy PP otrzymają podwyżkę pensji zasadniczej w wysokości 10%, a zespoły przechodzące z WOW, które zostaną włączone do nowego regulaminu, otrzymają podwyżkę 4%, minimum 150 zł.

W związku z wypowiedzeniem w dniu 29 czerwca br. przez pracodawcę regulaminu premiowego z 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia zmiany w powyższych obszarach weszłyby w życie dopiero od 1 października. Jednakże dzięki naszym staraniom w obszarach PSG i PSP+ZU MSP zostaną uruchomione od 1 lipca. W PSK zostaną uruchomione sukcesywnie. W tym miejscu należy podkreślić, iż wyżej wymienione podwyżki zostaną wprowadzone tylko i wyłącznie dlatego, iż porozumienie zostało przez nas podpisane.

Podpisanie wynegocjowanego porozumienia otwiera drogę do dobrych zmian dla całej reszty pracowników PZU (pozostałe obszary, piony czy zespoły). Mimo iż spoczywa na naszych barkach tak duża odpowiedzialność, nie boimy się prowadzić dalszych rozmów. Naszym zadaniem jest dbanie o dobro ogółu, czyli wszystkich pracowników PZU. Zdajemy sobie jednocześnie sprawę, że mogą znaleźć się jednostki niezadowolone z wprowadzanych zmian. Warto zrozumieć, że związki zawodowe nie na wszystko mają wpływ, a pewne decyzje to suwerenne domeny pracodawcy. Jednakże zawsze będziemy walczyć o to, by polepszać byt wszystkich naszych koleżanek i kolegów i działać w dobrze pojętym interesie ogółu.

Prze­wod­ni­cząca Komi­sji Międzyzakła­do­wej
NSZZ „Soli­dar­ność” Grupy PZU
Joanna Ratajczak