Solidarność Wielkopolska - Porozumienie płacowe w Solarisie
Porozumienie płacowe w Solarisie
Poniedziałek 14 listopada 2016

Dnia 25 października 2016 r. doszło do zawarcia porozumienia płacowego  między zarządem firmy Solaris Bus & Coach S.A., która ma swoją siedzibę w Bolechowie a zakładową „Solidarnością“.

Porozumienie przewiduje m.in. wzrost płac w 2017 r., roczną premię powiązaną z przychodami firmy oraz jednorazową premię specjalną za zdobycie przez firmę Solaris nagrody Bus of the Year 2017. Ponadto uzgodniono nowe, korzystniejsze dla pracowników, zasady przyznawania premii gwiazdkowej.

Rozmowy płacowe trwały od 2 września do 24 paździenika br. Odbyło się w sumie sześć spotkań: cztery oficjalne i dwa robocze.  Były to pierwsze negocjacje płacowe związkowców z Solarisa, gdyż organizacja związkowa istnieje w tej firmie dopiero od roku.

Szczegóły porozumienia można przeczytać na oficjalnej stronie Związku: www.solaris.solidarnoscwielkopolska.pl

wj