Solidarność Wielkopolska - Porozumienie w Gaz-Systemie
Porozumienie w Gaz-Systemie
Wtorek 12 listopada 2019

Od początku listopada weszło w życie porozumienie między Pracodawcą a zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi w Operatorze Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A., dotyczące zwiększenia kwoty jednostkowej za posiłek profilaktyczny.

Na mocy porozumienia zawartego 29 października 2019 r. kwota jednostkowa za posiłek profilaktyczny została podwyższona o 60% w stosunku do dotychczas obowiązującej. Obecna kwota wynosząca 10 zł została ustalona 10 października 2008 r. Gospodarka oraz rynek pracy zmieniły się przez ostatnie 11 lat w sposób znaczący, wobec czego pierwotna kwota mocno straciła na wartości. Na mocy porozumienia kwota ta będzie wynosiła 16 zł za jeden posiłek profilaktyczny oraz będzie podlegała corocznej waloryzacji w górę o wysokość inflacji z zaokrągleniem do pełnej złotówki.

Jest to duży, sukces zważywszy na wysokość nowej stawki oraz fakt, że będzie podlegała waloryzacji w górę w każdym kolejnym roku kalendarzowym. Trzeba również dodać, że w wyniku badań wydatku energetycznego, grupa pracowników uprawnionych do korzystania z posiłków profilaktycznych uległa poszerzeniu, co w połączeniu z podniesieniem kwoty w znaczący sposób wspomoże pracowników Spółki.

NSZZ „Solidarność” podczas negocjacji reprezentowali: Piotr Łusiewicz, Marian Korneluk i Michał Krupa.