Solidarność Wielkopolska - Porozumienie w Gaz-systemie
Porozumienie w Gaz-systemie
Poniedziałek 23 kwietnia 2018

Przez ostatnie miesiące związki zawodowe działające w Gaz-systemie - NSZZ „Solidarność”, NSZZ „Przesył”, Związek Zawodowy Pracowników Operatora Przesyłu Gazu, Budowy i Eksploatacji Gazociągów – prowadziły z  Pracodawca  długi i trudny dialog związany z wartościowaniem stanowisk pracy w Spółce.

Strona Społeczna starała się znaleźć optymalne rozwiązanie satysfakcjonujące wszystkie grupy pracowników. I takie rozwiązanie udało się wypracować.

19 kwietnia 2018 zostało zawarte Porozumienie dotyczące nowego wykazu stanowisk pracy wraz z taryfikatorem płac.

Zgodnie z Porozumieniem nastąpiło włączenie nagród kwartalnych do wynagrodzenia zasadniczego, przyjęto nowy wykaz stanowisk oraz nową tabelę wynagrodzeń zasadniczych, która przewiduje widełki wynagrodzeń o ok. 30 % wyższe niż te oferowane przez rynek pracy w Polsce.

solidarnosc-gazsystem.org