Solidarność Wielkopolska - Porozumienie w PZU
Porozumienie w PZU
Poniedziałek 9 stycznia 2017

- Koniec roku kojarzy się nieodzownie z Świętami Bożego Narodzenia, a te z kolei są czasem spokoju i odpoczynku na łonie rodziny. Święta kojarzą się także z prezentami. Wpisując się w te ostatnie skojarzenia, mam bardzo dobrą wiadomość -  czytamy w komunikacie Joanny Ratajczak, przewodniczącej Komisji  Zakładowej „S” w PZU SA, informującej pracowników o podpisaniu porozumienia z Zarządem PZU SA dotyczącego Wskaźnika Wzrostu Wynagrodzeń, który zacznie obowiązywać od stycznia 2017 r.

To pierwsze takie porozumienie od 10 lat. Mimo przyjętej strategii na lata 2016-2020, w której uwzględniono redukcję kosztów na poziomie 400 mln złotych, Zarząd PZU SA przychylił się do propozycji Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w PZU SA o wzroście wynagrodzeń. Wskaźnik Wzrostu Wynagrodzeń będzie dotyczył każdego pracownika PZU SA poza wyższą kadrą kierowniczą.

Drugą dobrą wiadomością jest uzyskane porozumienie dotyczące założonej rezerwy na nagrody dla pracowników w 2017 roku w sytuacji, w której firma wypracuje zysk na odpowiednim poziomie. Informacja ta może wydawać się lakoniczna, ale doświadczenie ostatnich lat pokazuje, że bez odpowiednich zapisów uzyskanie dodatkowych pieniędzy jest bardzo trudne.