Solidarność Wielkopolska - Porozumienie związków zawodowych
Porozumienie związków zawodowych
Poniedziałek 11 lutego 2019

29 stycznia ZNP i „Solidarności” wielkopolskiej oświaty działające na terenie Miasta Poznania podpisały porozumienie o wspólnych działaniach na rzecz pracowników oświaty. Dotyczy ono dwóch najważniejszych postulatów: żądania podwyższenia wynagrodzenia nauczycieli o 1000 zł od 1 stycznia 2019 roku oraz podwyższenia wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi o 1000 zł od 1 stycznia 2019 r. Porozumienie obejmuje (na razie) tylko teren Miasta Poznania, jednak mamy już sygnały, że podobne porozumienia, lub wspólne działania, będą podjęte m. in. w Śremie i Gdańsku. Z żalem wypada stwierdzić, że pani Minister Anna Zalewska nie zdaje sobie sprawy z zagrożenia strajkiem (bo taki będzie finał sporów zbiorowych) lub też cynicznie liczy na to, że nauczyciele nie odważą się. Zobaczymy już niedługo.

Do niezadowolonych: Porozumienie podpisane zostało na wyraźne i wielokrotne życzenia związkowców, którzy mają dość podziałów w najważniejszych sprawach pracowniczych. Warto jeszcze dodać, że postulat 1000 zł jest postulatem także ruchów oddolnych, które same z siebie mają dość ograniczone pole nacisku na rządzących.

Pierwsze „efekty reformy” edukacji są już widoczne: wzrost zmianowości w szkołach, likwidacja pojedynczych placówek, przeciążenie pracą uczniów klas siódmych i ósmych oraz podwójny rocznik w szkołach średnich. Czy tak miało być?

oswiata.solidarnosc.poznan.pl – tam również pełny tekst Porozumienia