Solidarność Wielkopolska - Porozuminie w Bridgestone Poznań
Porozuminie w Bridgestone Poznań
Poniedziałek 23 kwietnia 2018

3 kwietnia br. zakończył się spór zbiorowy trwający w tej firmie od października 2017 r.

Zawarcie porozumienia między „Solidarnością” a Zarządem Spółki zostało poprzedzone kilkoma turami rozmów z udziałem mediatora.

W trakcie negocjacji osiągnięto porozumienie w sprawach: zasad regulacji wynagrodzeń w latach 2018 -2020, dodatku rocznego wypłacanego w roku 2021, wprowadzenia świadczenia ubezpieczeniowego, wprowadzenia Pracowniczego Programu Emerytalnego, systemu premiowego, możliwości pracy w systemie 12-godzinnym, wprowadzenia systemu równoważnego czasu pracy z 12-miesięcznym okresem rozliczeniowym.

solidarnosc.bspz.pl