Solidarność Wielkopolska - Postulują zmiany zasad wynagradzania w służbie zdrowia
Postulują zmiany zasad wynagradzania w służbie zdrowia
Poniedziałek 12 czerwca 2017

6 czerwca na comiesięcznym spotkaniu Regionalnego Sekretariatu Służby Zdrowia NSZZ “Solidarność”, któremu  przewodniczył Lechosław Namysł, przewodniczący Regionalnego Sekretariatu Ochrony Zdrowia, spotkali się przedstawiciele organizacji zakładowych ochrony zdrowia Regionu Wielkopolska.

Gościnnie udział w spotkaniu wziął Jarosław Lange przewodniczący Regionu Wielkopolska oraz Jarosław Wilner, przewodniczący Regionu Wielkopolska Południowa.

Głównym tematem spotkania było ustalenie stanowiska ws. najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne, zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Spotkanie upływało w pozytywnej atmosferze, pomimo frustracji którą potęguje obecna sytuacja w ochronie zdrowia. Zgodnie stwierdzono, że ustawa, która stanowi o najniższym wynagrodzeniu dla pracowników medycznych, nie może wejść w życie ponieważ pomija pracowników niemedycznych, którzy są zatrudnieni w ochronie zdrowia.

Zebrani stoją na stanowisku, że konieczne są  zmiany projektu Ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych tak by:

  • ustawa obejmowała i obligatoryjnie określała minimalne wynagrodzenie dla pracowników niemedycznych,
  • gwarantowała zabezpieczenie środków na realizację zobowiązań płacowych
  • ustaliła grupy zawodów niemedycznych
  • wprowadziła sankcje dla pracodawcy za brak podwyżek wynagrodzenia na podstawie art. 5 Ustawy.