Solidarność Wielkopolska - Poszerzamy kompetencje
Poszerzamy kompetencje
Poniedziałek 11 lutego 2019

Działacze „Solidarności” - zarówno organizacji zakładowych jak i Zarządu Regionu - powinni być profesjonalnie przygotowani do pełnienia funkcji związkowych. Wymaga to ciągłego poszerzania wiedzy i umiejętności z zakresu organizowania i późniejszej skutecznej działalności Związku.

Na przełomie stycznia i lutego br. odbyło się szkolenie dla przedstawicieli „S” wszystkich zakładów Volkswagen Poznań poświęcone rozwojowi Związku, które prowadził Janusz Zabiega, specjalista z Komisji Krajowej.

Natomiast 6 lutego br. członkowie Regionalnej Komisji Rewizyjnej spotkali się w siedzibie wielkopolskiej „S” z Anną Kaurzel, przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej, która przeprowadziła szkolenie z zakresu zadań i uprawnień jednostki kontrolnej Związku.