Solidarność Wielkopolska - Potrzebna unijna dyrektywa o płacy minimalnej
Potrzebna unijna dyrektywa o płacy minimalnej
Poniedziałek 25 listopada 2019

Z inicjatywy przewodniczącego „Solidarności” Piotra Dudy, 24 największe centrale związkowe z Europy Środkowej i Wschodniej podpisały się pod listem do Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych o bardziej intensywne działania na rzecz unijnej dyrektywy o płacy minimalnej. To reakcja na zapowiedź nowej przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen, która już w lipcu zapowiedziała tworzenie norm prawnych dla płacy minimalnej.

Od kilku dni trwa zainicjowana przez NSZZ „Solidarność” akcja budowania poparcia dla projektu rezolucji EKZZ w sprawie „Promowania rokowań zbiorowych i zapewnienia poszanowania prawa pracowników do uczciwej płacy”. 

Rezolucja to efekt wystąpienia przed Parlamentem Europejskim w lipcu br przewodniczącej-elekt p. Ursuli von der Leyen, która zapowiedziała wprowadzenie europejskich ram prawnych dla płacy minimalnej. Jej wypowiedź promuje również rokowania zbiorowe. 

- Uważamy, że najwyższy czas, by szukać sposobów przyspieszenia działań w kierunku praktycznej realizacji idei „Europy Społecznej” w odniesieniu do równania w górę w obszarze płac minimalnych i rokowań zbiorowych. Najwłaściwszym instrumentem temu służącym jest dyrektywa. Zwykła rekomendacja nie wywierająca skutków prawnych nie będzie miała siły oddziaływania w państwach Europy Środkowej i Wschodniej, gdzie głos związków zawodowych jest często lekceważony, a zalecenia z poziomu UE dotyczące stosunków pracy rzadko realizowane” - czytamy w liście do wszystkich członków Komitetu Wykonawczego EKZZ, pod którym podpisały się prawie wszystkie centrale związkowe z państw Europy Środkowej i Wschodniej. Dołączyły też do nich organizacje związków zawodowych z państw bałtyckich i regionu Bałkanów. 

Nowej dyrektywie sprzeciwiają się związki zawodowe z państw skandynawskich. Już w grudniu br. temat podejmie Komitet Wykonawczy EKZZ. 

- Swoją akcją wzmacniamy mandat sekretariatu EKZZ, by przeforsować tę sprawę - komentuje szef działu zagranicznego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Andrzej Matla, koordynator akcji.

ml