Solidarność Wielkopolska - Powstanie Instytut Dziedzictwa Solidarności
Powstanie Instytut Dziedzictwa Solidarności
Poniedziałek 26 sierpnia 2019

Projekt o nazwie Europejskie Centrum Solidarności się skończył. Mieliśmy wielkie nadzieje, gdy wchodziliśmy w ten projekt, a w tej chwili jest to tylko centrum bez „Solidarności” – stwierdził przewodniczący Komisji Krajowej „S” Piotr Duda 20 sierpnia br. w działającym przy katowickiej kopalni „Wujek” Śląskim Centrum Wolności i Solidarności, zapowiadając powstanie Instytutu Dziedzictwa Solidarności.

Powołanie do życia  Instytutu przez NSZZ „Solidarność” i Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego nastąpi w 39. rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych. Instytut będzie dbał o pamięć i dorobek Solidarności lat 80. i promował jej dziedzictwo.

Pomysł utworzenia nowej instytucji szczegółowo zostanie zaprezentowany podczas tegorocznych obchodów Sierpnia 80. 31 sierpnia w sali BHP zostanie podpisana umowa oraz zaprezentowani kandydaci do rady instytutu. Związek wytypuje ich 11, a Ministerstwo Kultury - 10. Siedziba organizacji będzie początkowo mieścić się w budynku Komisji Krajowej „S” przy Wałach Piastowskich w Gdańsku. 

Instytucja powstanie w kontrze do ECS; jak powszechnie wiadomo, pomiędzy Komisją Krajową, a Europejskim Centrum Solidarności od dłuższego czasu narasta konflikt. Związek zarzuca ECS-owi upolitycznienie i niewywiązywanie się z zadań, do których jest powołany. Doszło nawet do tego, że „Solidarność” odebrała ECS-owi prawo do wykorzystywania logo Związku (czyt. ramka). 

Zasadniczym celem działalności nowej państwowej instytucji kultury będzie popularyzacja fenomenu i znaczenia Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, ruchu społecznego oraz antykomunistycznej opozycji demokratycznej w Polsce. Instytut Dziedzictwa Solidarności ma także zadbać o upowszechnianie w świadomości polskiego wkładu w obalenie systemu komunistycznego zarówno w kraju, jak i za granicą.

*****

List skierowany 8 kwietnia 2019 r. do dyrektora ECS Basila Kerskiego, przez zastępcę przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Tadeusza Majchrowicza.

Odwołując się do posiadanych przez związek autorskich praw majątkowych do logo NSZZ „Solidarność” (przekazane przez autora Jerzego Janiszewskiego) oraz mając na względzie związanie wartościami zapisanymi w statucie, na straży których stoi cała nasza organizacja, jak i każdy jej członek z osobna, zmuszeni jesteśmy wyrazić zdecydowany protest przeciwko wykorzystywaniu znaku w działalności sprzecznej z dziedzictwem związku.

Brak zgody na takie działania musi doprowadzić do wycofania zgód na wykorzystywanie znaku – logo NSZZ „Solidarność” – przez Europejskie Centrum Solidarności.

Powyższe nie dotyczy wystawy stałej prezentowanej zwiedzającym w siedzibie Europejskiego Centrum Solidarności oraz materiałów z nią związanych.