Solidarność Wielkopolska - Poznaniacy we władzach Krajowej Sekcji Nauki
Poznaniacy we władzach Krajowej Sekcji Nauki
Poniedziałek 23 lipca 2018

W dniach 18 – 19 maja w Falentach k. Warszawy odbyło się Walne Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność”, na którym dokonano wyborów Rady i Komisji Rewizyjnej na kadencję 2018-2022.

Do Rady KSN - 35 osób oraz przewodniczący - wybrano pięciu przedstawicieli poznańskich  wyższych uczelni :

-  Krystynę Andrzejewską z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza,

-  Wojciecha Janika z Uniwersytetu Przyrodniczego,

-  Zbigniewa Zawitowskiego z Politechniki Poznańskiej,

-  Beatę Ziębę z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza,

-  Agnieszkę Ziomek z Uniwersytetu Ekonomicznego.

Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został wybrany Józef Bancewicz z Politechniki Poznańskiej.

Na posiedzeniu Rady Krajowej Sekcji Nauki w dniu 23 czerwca odbyły się wybory na funkcje Przewodniczących Komisji działających w KSN: Krystyna Andrzejewska została Przewodniczącą Komisji ds. Wynagrodzeń, Beata Zięba Przewodniczącą Komisji ds. Interwencji i Zbigniew Zawitowski Przewodniczącym Komisji ds. Warunków Pracy. Przewodniczący Komisji zostali również członkami Prezydium Rady Krajowej Sekcji Nauki.

KSN jest reprezentacją „Solidarności” środowiska nauki i szkolnictwa wyższego.