Solidarność Wielkopolska - Poznanianka przyjmuje zlecenia
Poznanianka przyjmuje zlecenia
Niedziela 23 czerwca 2013

W lutym, dzięki współpracy samorządów Poznania i Województwa Wielkopolskiego powstała w Poznaniu pierwsza spółdzielnia socjalna. Zgodnie z planami, miała rozpocząć działalność w kwietniu. Choć ruszyła miesiąc później,  ma już na swoim koncie zrealizowane zlecenia.
Z założenia spółdzielnia ma służyć reintegracji zawodowej i socjalnej osób wykluczonych społecznie, a jej członkami są przedmioty prawne

W spółdzielni zatrudniani są np. lokatorzy mieszkań komunalnych, którzy nie mogą poradzić sobie z zadłużeniem czynszowym. Spółdzielnia musi zatrudnić minimum 5 pracowników, a maksymalnie 50. Ich zarobki nie mogą być niższe od minimalnego wynagrodzenia. Osoby mające zaległości czynszowe w lokalach miejskich będą zatrzymywać 70 proc. pensji, a resztę przekazywać na spłatę zadłużenia. Wcześniej jednak musieli przejść szkolenia. Program jest koordynowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu.

Najpierw szkolenia
- 20 osób m.in. skierowanych przez MOPR uczestniczyło w projekcie Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarności realizowanym przez Stowarzyszenie na Rzecz Spółdzielni Socjalnych (współfinansowanym ze środków EFS) – mówi Lidia Leońska, rzeczniczka MOPR. - 3 osoby -  również przez nas wskazane - uczestniczyły w projekcie Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej II realizowanym przez Stowarzyszenie na Rzecz Spółdzielni Socjalnych.
Udział w projekcie polegał na uczestniczeniu w indywidualnych i grupowych zajęciach z psychologiem, prawnikiem oraz doradcą zawodowym z zakresu spółdzielczości socjalnej oraz na testowaniu własnych, konkretnych pomysłów na prowadzenie samodzielnej działalności przy wsparciu opiekunów.
- Zakres tematyczny obejmował kompleksowy zakres działalności spółdzielni – dodaje Lidia Leońska. – Składały się na niego m.in. podstawy prawne funkcjonowania spółdzielni socjalnej, tworzenie biznesplanu spółdzielni, badanie zapotrzebowania na usługi spółdzielni, źródła finansowania działalności spółdzielni socjalnych.

Koryto Warty pod opieką
Zgodnie z przyjętą formułą spółdzielni socjalnej, praca w ,,Poznaniance” ma być szansą nowego startu dla osób, które z racji swojej sytuacji życiowej, nie mogły znaleźć zatrudnienia na otwartym rynku pracy. Ma także stworzyć możliwości kontynuowania ścieżki aktywizacji społeczno-zawodowej i wykształcenia praktycznych umiejętności zawodowych i społecznych przynależnych do roli pracownika.
Pracownicy "Poznanianki" są zatrudniani do prostych prac, nie wymagających wysokich kwalifikacji np. malarskich lub porządkowych. Z prac już wykonanych, ,,Poznanianka” ma swoim koncie porządkowanie starego koryta Warty oraz pielęgnację tego terenu w ramach stałego zlecenia od Zarządu Zieleni Miejskiej w Poznaniu. Kolejnym, zrealizowanym zleceniem było  mycie okien we wszystkich siedzibach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu. Kolejne zlecenia są w trakcie uzgodnień.

Czekając na zlecenia
Chęć współpracy ze spółdzielnią zadeklarowały także inne jednostki miejskie m.in. Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych, Zarząd Transportu Miejskiego, Zarząd Dróg Miejskich, Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Spółdzielnia "Poznanianka" otrzyma dotację inwestycyjną w kwocie 90 tys. zł, która zostanie przeznaczona m.in. na zakup odpowiedniego sprzętu do wykonywania zleceń.
W miarę rozwijania działalności, ,,Poznanianka” będzie zwiększać zatrudnienie. Wszystko jednak uzależnione jest od ilości zleceń.
 

Anna Dolska