Solidarność Wielkopolska - Poznanianka socjalna
Poznanianka socjalna
Poniedziałek 25 lutego 2013
Fot. PBM Włodzimierz Kałek, dyrektor MOPR i Jerzy Stępień, z-ca prezydenta Poznania

Mimo że instytucja spółdzielni socjalnej została w Polsce wprowadzona Ustawą w 2004 r., nadal jest mało popularną formą reintegracji osób wykluczonych społecznie. W kwietniu ma zacząć działać w Poznaniu Spółdzielnia Socjalna ,,Poznanianka”.

Powstała  dzięki współpracy samorządów Poznania i Województwa Wielkopolskiego. Jej członkami będą podmioty prawne - oba samorządy. Uchwały w tej sprawie muszą jeszcze podjąć Rada Miasta Poznania i Sejmik Województwa Wielkopolskiego.

- Spółdzielnia ma służyć reintegracji zawodowej i socjalnej osób wykluczonych społecznie – mówił na konferencji prasowej Jerzy Stępień, wiceprezydent Poznania.

Z definicji spółdzielnia socjalna to forma prawna podmiotu łączącego cechy przedsiębiorstwa oraz organizacji pozarządowej, mająca umożliwić jej członkom, którymi muszą być w 50% osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, powrót do uregulowanego życia społecznego i aktywności na rynku pracy.

W spółdzielni będą mogli być zatrudnieni np. lokatorzy mieszkań komunalnych, którzy nie mogą poradzić sobie z zadłużeniem czynszowym.

Program będzie koordynowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.

– Inicjatywa ta ma wymiar społeczny – zaznacza Lidia Leońska z poznańskiego MOPR-u. – Ma być szansą nowego startu dla osób, które z racji swojej sytuacji nie mogły znaleźć zatrudnienia na otwartym rynku pracy. Ma także stworzyć możliwości kontynuowania ścieżki aktywizacji społeczno-zawodowej oraz wykształcenia praktycznych umiejętności zawodowych i społecznych przynależnych do roli pracownika.

Spółdzielnia musi zatrudnić minimum 5, a maksymalnie 50 pracowników. Ich zarobki nie mogą być niższe od najniższego wynagrodzenia. Osoby mające zaległości czynszowe w lokalach miejskich będą zatrzymywać 70 proc. pensji, a resztę przekazywać na spłatę zadłużenia. Pracownicy „Poznanianki” będą zatrudniani do prostych prac, nie wymagających wysokich kwalifikacji, np. malarskich lub porządkowych.

Chęć współpracy ze spółdzielnią zadeklarowały jednostki miejskie m.in. Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych, Zarząd Transportu Miejskiego, Zarząd Dróg Miejskich, Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, Zarząd Zieleni Miejskiej.

Spółdzielnia „Poznanianka” otrzyma dotację inwestycyjną w kwocie 90 tys. zł, która zostanie przeznaczona m.in. na zakup odpowiedniego sprzętu do wykonywania zleceń. Dotacja została przyznana w ramach Wielkopolskiego Ośrodka Ekonomii Społecznej prowadzonego przez Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych. Początkowo osoby chętne do pracy w tej spółdzielni będą zgłaszać się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu, który będzie kwalifikował do pracy. Później rekrutację będą przeprowadzać wyznaczeni do tego pracownicy spółdzielni. Właśnie szkolonych jest 20 osób, które mają pracować w „Poznaniance”.

AD