Solidarność Wielkopolska - Pozytywny wpływ dialogu
Pozytywny wpływ dialogu
Poniedziałek 21 października 2019

NSZZ „Solidarność” włączy się w kampanię EKZZ – „Together at Work” - „Razem w Pracy”, która ma na celu zwiększenie roli układów zbiorowych, wzmocnienie możliwości negocjowania, zagwarantowanie dobrych płac i warunków pracy, dzięki czemu możliwe będzie budowanie bardziej sprawiedliwego społeczeństwa. Założenia kampanii prezentował podczas obrad Komisji Krajowej w Jarnołtówku Mirosław Miara, szef Sekretariatu Przemysłu Chemicznego NSZZ „Solidarność”.

„Together at Work” (Razem w Pracy) - to hasło kampanii, którą we wrześniu rozpoczęła konfederacja europejskich związków zawodowych IndustriALL European. Konfederacja skupia ponad 8 milionów członków europejskich organizacji związkowych z branży chemicznej, górniczej, metalowej, energetycznej oraz przemysłu lekkiego (odzieżowy, obuwniczy). Członkami IndustriALL European są Krajowe Sekretariaty: Górnictwa i Energetyki, Metalowców oraz Przemysłu Chemicznego NSZZ „Solidarność”.

Głównym celem kampanii jest wykazanie pozytywnego wpływu negocjacji zbiorowych, wspieranych przez silne związki zawodowe, dla  polepszenia życia pracowników. Właśnie ruszył pierwszy etap kampanii.