Solidarność Wielkopolska - Praca dla absolwentów
Praca dla absolwentów
Poniedziałek 22 lipca 2013

W czerwcu br. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Bank Gospodarstwa Krajowego podpisali umowę w sprawie realizacji projektu
„Pierwszy biznes - wsparcie w starcie”. Celem inicjatywy ma być pobudzanie rozwoju przedsiębiorczości i tworzenie warunków dla powstania nowych miejsc pracy, a także przeciwdziałanie bezrobociu i promowanie zatrudnienia.

Program skierowany do wyższych uczelni i studentów ostatnich lat studiów ma przyczyniać się do zmiany podejścia uczelni i samych studentów do samozatrudnienia oraz stworzyć młodym ludziom warunki umożliwiające przejście z fazy samozatrudnienia do mikroprzedsiębiorstwa.

Resort pracy liczy na współpracę z organizacjami i publicznymi służbami zatrudnienia, które mają swoich ekspertów w zakresie wspierania przedsiębiorczości. Te środowiska współpracując razem, będą mogły tworzyć potencjał kapitału społecznego na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w Polsce.
 
W pierwszej kolejności projekt ma być realizowany w trzech województwach: mazowieckim, małopolskim i świętokrzyskim.