Solidarność Wielkopolska - Pracodawca Przyjazny Pracownikom
Pracodawca Przyjazny Pracownikom
Poniedziałek 23 listopada 2020

We wrześniu rozpoczął się nabór kandydatów do trzynastej edycji konkursu „Pracodawca Przyjazny Pracownikom”.

Kandydatów do konkursu typują podstawowe jednostki organizacyjne NSZZ „Solidarność”, które wypełniają ankiety zgłoszeniowe zawierające między innymi pytania dotyczące uzwiązkowienia w firmie, procentu umów o pracę na czas nieokreślony, a także funkcjonowania społecznej inspekcji pracy.

Każdy wniosek, oprócz ankiety zgłoszeniowej, powinien zawierać również opinię władz organizacji NSZZ „Solidarność” dotyczącą zawarcia z pracodawcą ZUZP i przestrzegania jego warunków, ocenę relacji pracodawcy z załogą i reprezentującymi ją związkami zawodowymi.

W opinii powinna znaleźć się również informacja, w jaki sposób pracodawca przeciwdziała stresowi w pracy, ze szczególnym uwzględnieniem walki z mobbingiem.

Przy składaniu dokumentacji niezbędna jest opinia Prezydium Zarządu Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność” o zasadności wniosku.

Ankiety zgłoszeniowe należy przesyłać na adres: Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, z dopiskiem: Certyfikat „Pracodawca Przyjazny Pracownikom” lub pocztą elektroniczną na adres: certyfikat@solidarnosc.org.pl w terminie do 31 grudnia 2020 roku.

Do tej pory wręczonych zostało 221 certyfikatów. Niektórzy pracodawcy otrzymali ten zaszczytny, przyznawany przez NSZZ „Solidarność” tytuł więcej niż jeden raz. Celem konkursu jest promowanie pracodawców, którzy wyróżniają się w stosowaniu dobrych praktyk.

Regulamin konkursu oraz formularze zgłoszeniowe znajdują się na stronie www.solidarnosc.poznan.pl w zakładce Pracodawca Przyjazny Pracownikom.