Solidarność Wielkopolska - Pracodawcy - nie utrudniajcie
Pracodawcy - nie utrudniajcie
Poniedziałek 9 września 2013

Przewodniczący „S” Piotr Duda skierował do pracodawców list otwarty, w którym apeluje, aby nie utrudniali swoim pracownikom udziału w protestach przeciwko polityce rządu.

- Bez względu na to, jak krytycznie oceniają Państwo nasze postulaty, jak bardzo się z nimi nie zgadzają, muszą Państwo pamiętać, że mamy do nich prawo i mamy prawo w ich sprawie protestować – pisze P. Duda.
Oprócz spraw pracowniczych i społecznych związkowcy walczą  także o postulaty dotyczące m.in.: ustawy o zamówieniach publicznych, funduszu pracy, równego traktowania wszystkich pracodawców, wsparcia przemysłu energochłonnego, zmian w prawie o referendach obywatelskich.
Szef Związku apeluje do pracodawców, aby nie utrudniali swoim pracownikom wzięcia udziału we wrześniowych protestach. – Z uwagi na szacunek do demokracji, często przez Państwa deklarowany, liczę, że wielu pracodawców stworzy wręcz możliwości, które to ułatwią, jak np. możliwość odpracowania tych dni w innym terminie. Wiem, że w wielu zakładach pracy tak się dzieje i bardzo za to dziękuję.
Warunkiem istnienia demokracji są wolności, a z nich najważniejsze –  prawo obywateli do organizowania się dla obrony swoich praw, prawo do podejmowania kluczowych decyzji w drodze referendum obywatelskiego oraz prawo do nieskrępowanego manifestowania swojego sprzeciwu w formie publicznych zgromadzeń – podkreśla P. Duda.