Solidarność Wielkopolska - Pracodawcy przyjaźni pracownikom
Pracodawcy przyjaźni pracownikom
Poniedziałek 25 kwietnia 2016
fot. Eliza Radzikowska-Białobrzewska (KPRP)

W Pałacu Prezydenckim odbyła się 20 kwietnia br. uroczystość wręczenia certyfikatów w VIII edycji konkursu „Pracodawca Przyjazny Pracownikom”. Konkurs organizowany jest przez NSZZ „Solidarność” pod patronatem honorowym prezydenta. W uroczystości wzięli udział szef NSZZ „Solidarność” Piotr Duda oraz minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska. Akcja nadawania certyfikatu Pracodawca Przyjazny Pracownikom zainicjowana została przez „S” w 2008 r. Inicjatywę Komisji Krajowej „S” przyjął wówczas z entuzjazmem prezydent Lech Kaczyński.

W gronie 21 przedsiębiorców wyróżnionych w tym roku po raz drugi znalazła się poznańska firma Volkswagen Poznań Sp. z o.o.

Prezydent A. Duda, wręczając certyfikaty stwierdził, że  nagroda mogłaby również nosić miano Nowoczesny Pracodawca: - Nie mam żadnej wątpliwości, że właśnie nowoczesnym pracodawcą jest ten, który czyni wszystko, zarządzając swoją firmą, zakładem, przedsięwzięciem gospodarczym w taki sposób, aby w jak największym stopniu również usatysfakcjonować pracowników.

Celem konkurs jest promowanie rzetelnych pracodawców. Takich, dla których standardem jest przestrzeganie przepisów prawa pracy, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenie dialogu społecznego oraz respektowanie prawa pracowników do zrzeszania się w związkach zawodowych.

Jest to jedyna nagroda, do której przyznania  nominują pracodawców sami pracownicy. Zgodnie z regulaminem kandydatów mogą zgłaszać podstawowe organizacje NSZZ „Solidarność” działające w zakładach pracy. Laureatów wyłania Komisja Certyfikacyjna, w skład której wchodzą przewodniczący Solidarności oraz przedstawiciele Prezydenta RP i Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP.

Certyfikatem można posługiwać się przez 3 lata. Ponowny udział w konkursie pracodawca może wziąć dopiero po upływie tego okresu. Certyfikat można też stracić, jeśli postępowanie pracodawcy zacznie być sprzeczne z ideą konkursu, w firmie łamane będą prawa pracownicze oraz zasady dialogu społecznego.

– Człowiek powinien być przed kapitałem. Ideą konkursu jest promowanie stałego zatrudnienia. Takie zatrudnienie wpływa na bezpieczeństwo pracy, a także na działalność związków zawodowych. Nagrodzeni pracodawcy pokazują, że jest to możliwe – podkreślał Piotr Duda, przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”.

 

******

 

Certyfikat odebrała Jolanta Musielak - członek Zarządu VW ds. Personalnych - na zdjęciu w towarzystwie Prezydenta RP Andrzeja Dudy oraz Piotra Olbrysia, Przewodniczącego „S” w poznańskim VW.

b