Solidarność Wielkopolska - Pracowity jak Polak
Pracowity jak Polak
Poniedziałek 13 sierpnia 2012

Średnio 46 godzin w tygodniu przeznaczają Polacy na pracę zarobkową - wynika z sondażu Centrum Badania Opinii Społecznej, zaprezentowanego przez serwis Stefczyk.info. Potwierdza to trend z poprzednich badań tego typu wskazujący, że należymy do najbardziej pracowitych narodów w Europie.

Przypominamy, że zgodnie z Kodeksem pracy, art. 129 § 1: „Czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy /.../”.

41% badanych w czerwcu br. przez CBOS deklaruje, że przeznacza na pracę zawodową 40 godzin tygodniowo. Ponad 40 godzin pracuje 45% osób, w tym 24% do 50 godzin tygodniowo, 9% do 60 godzin, a 12% - powyżej 60 godzin. Tylko trzech na stu pracujących (3%) poświęca na pracę zawodową mniej niż 20 godzin w tygodniu, a 8% od 20 do 39 godzin.

Najkrócej (średnio 43 godziny w tygodniu) pracują osoby młode (18–24 lata) najdłużej (45 godzin) pracownicy w średnim wieku (45-54).

Dużo zajmują nam także dojazdy do pracy - średnio 5 godzin w tygodniu. Najwięcej osób dojeżdża do pracy samochodem - 43%. Dociera do pracy na piechotę 21%. Z komunikacji publicznej korzysta 13% badanych, a 20% z nich łączy różne środki transportu.

Kolejne 13 godzin tygodniowo zajmuje przeciętnemu Polakowi załatwianie innych spraw oraz odwiedzanie rodziny i znajomych.

kk