Solidarność Wielkopolska - Pracownicy „Biedronki” wygrywają w sądzie
Pracownicy „Biedronki” wygrywają w sądzie
Poniedziałek 25 listopada 2013

W grudniu 2010 r. do Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Jeronimo Martins Polska S.A. (wówczas jeszcze Jeronimo Martins Dystrybucja S.A.) zaczęły napływać niepokojące sygnały z różnych części Polski o tym, że przedstawiciele pracodawcy  w osobach kierowników rejonów podejmują z pracownikami rozmowy dotyczące zasadności pozostawania członkami związków zawodowych.  Następnie pod koniec grudnia 2010 r. do Komisji Zakładowej zaczęły docierać niezależnie od siebie nowe informacje, że „Biedronka”  nie przedłużyła dziesiątek umów o pracę członkom „Solidarności”.

W obliczu takiego postępowania pracodawcy w styczniu 2011 r. członkowie „Solidarności” pikietowali przez biurowcem Jeronimo Martins Dystrybucja S.A. w Warszawie. W obronę związkowców zaangażował się także sam Przewodniczący „Solidarności”, Piotr Duda, który wysłał w obronie związkowców list do Michaela Platiniego.

W sprawie dyskryminacji związkowców wytoczonych zostało 5 spraw o zapłatę odszkodowania. Trzy sprawy toczące się przed Sądem Rejonowym w Ciechanowie zakończyły się wyrokami zasądzającymi na rzecz pracowników odszkodowania. Wysokość przyznanych pracownikom odszkodowań stanowiła wielokrotność  minimalnego wynagrodzenia. Dwie sprawy toczące się przed Sądem Rejonowym w Malborku toczą się nadal.

W dniu 7 listopada br. Sąd Okręgowy w Płocku rozpatrywał dwie pierwsze apelacje złożone przez „Biedronkę” i zadecydował o ich oddaleniu. Wyroki Sądu Rejonowego w Ciechanowie, w zakresie, w jakim przyznano pracownikom odszkodowania, są w chwili obecnej prawomocne. Ostatnia apelacja pracodawcy rozpatrywana była 21 listopada 2013 r.

b