Solidarność Wielkopolska - Pracownicy delegowani w UE
Pracownicy delegowani w UE
Poniedziałek 27 lutego 2017

23 lutego br. w siedzibie Zarządu Regionu wielkopolskiej „S” odbyło się V seminarium poświęconego problematyce pracowników delegowanych. Projekt realizowany jest  Komisję Krajowa NSZZ „S” we współpracy z Komisją  Europejską.

Debata toczyła się w 3 panelach, w których dyskutowano na temat delegowania pracowników w świetle prawodawstwa unijnego i polskiego, delegowania pracowników w sektorze międzynarodowego transportu drogowego oraz wpływu prawodawstwa na aktualną sytuację pracowników delegowanych z Polski.

W seminarium wzięli udział m.in. przedstawiciele Głównego Inspektoratu Pracy Beata Krajewska,   Okręgowego IP Małgorzata Grabarczyk-Heppel, Jacek Strzyżewski Jakub Grygulis adiunkt Katedry Prawa i Polityki Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego , Barbara Surdykowska z Biura Polityki Społecznej Komisji Krajowej NSZZ „S”, Tadeusz Kucharski przewodniczący Krajowej Sekcji   Transportu Drogowego „S” oraz członkowie organizacji zakładowych „S” w firmach tej branży z Regionu Wielkopolska.