Solidarność Wielkopolska - Pracownicy inspekcji sanitarnej protestują przeciwko przekształceniom
Pracownicy inspekcji sanitarnej protestują przeciwko przekształceniom
Poniedziałek 12 czerwca 2017
Fot. solidarnosc.wroc.pl

30 maja rząd przyjął przygotowany przez resort rolnictwa projekt ustawy o Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności. Stało się tak mimo zastrzeżeń Ministerstwa Zdrowia i zdecydowanego sprzeciwu związków zawodowych, których zdania w ogóle nie wzięto pod uwagę.

Związkowcy ,,Solidarności” z sanepidów szykują się do akcji protestacyjnej. Będą protestować przeciwko powołaniu przez Ministerstwo Rolnictwa Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności. Ich zdaniem, konsekwencją tych działań będzie nie tylko utrata pracy przez 4 tysiące pracowników sanepidu, ale też nie będzie zapewnione należyte bezpieczeństwo żywności trafiającej do konsumentów, gdyż dotychczasową funkcję inspekcji sanitarnej przejmą weterynarze.

Państwowa Inspekcja Bezpieczeństwa Żywności ma przejąć od sanepidu wszystkie kompetencje związane z systemem kontroli bezpieczeństwa żywności. Po wejściu w życie ustawy, do PIBŻ ma przejść ok. 10 proc. pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej, ale aż 30 proc. jej budżetu oraz majątku, czyli m.in. budynków i sprzętu. W wyniku restrukturyzacji, pracę może stracić ok. 20 proc.  pracowników sanepidu. Wiąże się to ze zwolnieniami grupowymi i koniecznością wypłacenia ustawowych odpraw. Na taki cel sanepid nie ma zabezpieczonych funduszy w budżecie.

Związkowcy są zdania, że działania związane z przejęciem majątku Państwowej Inspekcji Sanitarnej doprowadzą do jej likwidacji w dalszej perspektywie.

Po utworzeniu Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności sanepidy mają zajmować się głównie kontrolą suplementów diety oraz tzw. dopalaczy. Jednak jak wskazują związkowcy, pozbawiona środków finansowych oraz sprzętu Państwowa Inspekcja Sanitarna nie będzie w stanie skutecznie realizować tych zadań. - Jeśli PIBŻ zabierze sanepidom sprzęt, specjalistyczne laboratoria będące częścią inspekcji sanitarnej zostaną zlikwidowane. W efekcie kontrola dopalaczy stanie się fikcją, a szpitale po raz kolejny zapełnią się młodymi ludźmi po zażyciu tego typu substancji – podkreśliła podczas konferencji Halina Cierpiał przewodnicząca Regionalnego Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ Solidarność w Katowicach.

*****

W dniach 8-10 czerwca we Wrocławiu odbyło się Walne Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji  Pracowników Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych, podczas którego doszło do spotkania z Głównym Inspektorem Sanitarnym Markiem Posobkiewiczem. Pracownicy Sanepidu są w wysokim stopniu zaniepokojeni projektem przekształceń jakimi miałaby zostać poddana służba sanitarna oraz brakiem dialogu ze strony rządzących.

Oprac. AD