Solidarność Wielkopolska - Pracownicze Plany Kapitałowe
Pracownicze Plany Kapitałowe
Wtorek 27 listopada 2018

„Polacy dzisiaj oszczędzają krótkoterminowo, a zaciągają zobowiązania długorminowe. W ciągu ostatnich 5 lat czas życia kredytu konsumenckiego wzrósł z 24 do 45 miesięcy. Podpisana przez prezydenta ustawa o PPK spowoduje, że będziemy mieli narzędzia do długoterminowego oszczędzania" – powiedziała minister finansów Teresa Czerwińska podczas uroczystości podpisania przez prezydenta Andrzeja Dudę ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK).

PPK to pierwszy kompleksowy program gromadzenia dodatkowych, długoterminowych oszczędności, który ma zapewnić Polakom bezpieczeństwo w okresie emerytalnym.

 PPK wzmocni rozwój gospodarczy Polski

PPK to istotne rozwiązanie ze względu na bezpieczeństwo i stabilność naszego kraju, jego finansów i gospodarki. To również szansa dla rynku kapitałowego, ponieważ budowa systemu oszczędności długoterminowych wpłynie na potencjał i głębokość polskiego rynku finansowego. A to jest niezbędne, aby skutecznie inwestować zgromadzony kapitał w inwestycje o różnym stopniu ryzyka.

Środki zebrane w ramach PPK będą zasilać nasz rynek kapitałowy, tym samym polski kapitał zostanie w kraju i posłuży do wzmocnienia inwestycji w polskie przedsiębiorstwa. W konsekwencji wzmocni to wzrost gospodarczy naszego kraju, ponieważ lepsza kondycja rodzimych firm doprowadzi do tworzenia nowych miejsc pracy, wzrostu wynagrodzeń oraz zwiększenia środków na inwestycje infrastrukturalne czy przemysłowe. Polski kapitał, skierowany do polskich przedsiębiorstw, umożliwi również rozwój innowacyjnych technologii, które są kluczowe dla budowania konkurencyjności na arenie międzynarodowej.

Zapewnienie polskim przedsiębiorstwom stałego dopływu rodzimego kapitału poprzez rodzimy rynek kapitałowy zmniejszy również ryzyka związane z obecnością kapitału zagranicznego.

Więcej źródeł finansowania dla przedsiębiorstw, wzrost ich możliwości rozwojowych i inwestycyjnych, pozwoli na wygenerowanie większych zysków, w wyniku czego m.in. wzrosną wynagrodzenia. To z kolei podniesie jakość życia obywateli, a zainwestowane środki z oszczędności przeznaczonych na okres po zakończeniu aktywności zawodowej zyskają na wartości i przyczynią się do poprawy zasobności finansowej polskich emerytów.

 

PPK obejmie miliony Polaków

Według szacunków rządu program ma dotyczyć około 11,5 mln pracowników – zatrudnionychzarówno na umowę o pracę jak i inne formy umów (zlecenie, praca nakładcza) – którzy po skończeniu 60. roku życia będą mogli korzystać z odłożonych oszczędności. Zgromadzone środki będzie można wypłacić jednorazowo – choć wtedy 75 proc. z nich będzie opodatkowane – lub wypłacać w miesięcznych ratach przez 10 lat bez podatku. 

Wpłata, którą wniesie pracownik, może wynosić od 2 do 4 proc. wynagrodzenia. Dla mniej zarabiających (mniej niż 120% płacy minimalnej) może ona wynosić od 0,5% do 4% wynagrodzenia z zachowaniem prawa do dopłat rocznych i wpłaty powitalnej. 

Pracodawca dopłaci składkę w wysokości od 1,5 do 4 proc. wynagrodzenia. Państwo będzie finansować tzw. wpłatę powitalną (250 zł) oraz dopłatę roczną (240 zł co roku).

 

Kiedy program zacznie działać

PPK zostanie wprowadzone stopniowo i będzie dotyczyć:

podmiotów zatrudniających co najmniej 250 osób zatrudnionych – na dzień 1 lipca 2019 r.,

podmiotów zatrudniających co najmniej 50 osób zatrudnionych – na dzień 1 stycznia 2020 r.,

podmiotów zatrudniających co najmniej 20 osób zatrudnionych – na dzień 1 lipca 2020 r.,

pozostałych podmiotów zatrudniających, w tym sfery publicznej – na dzień 1 stycznia 2021 r.

PPK będą prowadzone przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych, zakłady ubezpieczeń i powszechne towarzystwa emerytalne.

 

Źródło: mf.gov.pl