Solidarność Wielkopolska - Prawie wszyscy w związku
Prawie wszyscy w związku
Poniedziałek 27 stycznia 2014

16 stycznia br. Zarząd Regionu Wielkopolska odwiedzili związkowcy branży transportowej największego  związku zawodowego w Danii - 3F.  Przyjechali do Polski z wizytą studyjną, odwiedzili m.in. zakłady Solaris w Bolechowie i H. Cegielski-Poznań. 

Związek 3F zrzesza wykwalifikowanych i niewykwalifikowanych pracowników wielu branż, zatrudnionych w sektorze publicznym oraz przez prywatnych pracodawców. Członkowie związku pracują m.in.: w transporcie, budownictwie, przemyśle, rolnictwie, ogrodnictwie, przy sprzątaniu, w hotelach i restauracjach oraz jako roznosiciele gazet i czasopism.

W Danii większość pracowników należy do związków zawodowych. Procent zrzeszonych należy do największych w świecie.

Duńskich związkowców interesowała przede wszystkim sprawa zabezpieczenia praw pracowniczych i związkowych w Polsce, działania na rzecz zwiększenia liczby członków „Solidarności”, wysokość i przeznaczenie składki związkowej, organizowanie szkoleń podnoszących zarówno kwalifikacje związkowe, jak pracownicze.

Prawie wszyscy pracownicy sektora transportu w Danii należą do związku zawodowego. Pracodawcy branży są zorganizowani w sposób analogiczny do
pracobiorców. Od ponad stu lat organizacje pracodawców i pracobiorców w Danii ustalają zasady zatrudnienia i wynagrodzenia. Zasady te muszà być przestrzegane przez pracobiorców i pracodawców sektora transportu. Określają one m.in.: wynagrodzenia gwarantowane zbiorowymi układami pracy i przepisy odnośnie do czasu pracy i bhp.

Duńskiemu pracownikowi transportu przysługuje sześć tygodni urlopu, świadczenia urlopowe i emerytalne płacone przez pracodawcę oraz zapłata za dni świąteczne - razem wynosi to dodatkowe ok. 25% poborów.
Takie warunki zatrudnienia nie powstały samoczynnie, zostały osiągnięte dzięki wysokiemu uzwiązkowieniu i walce związków zawodowych o godziwe warunki pracy.

Związek 3F współpracuje z rządem w sprawie uniemożliwienia pracodawcom zatrudniania obcokrajowców z pominięciem przepisów obowiązujących w Danii.

b