Solidarność Wielkopolska - Prezydent powołał Radę Dialogu Społecznego
Prezydent powołał Radę Dialogu Społecznego
Poniedziałek 26 października 2015

Jarosław Lange przewodniczący wielkopolskiej „Solidarności został powołany przez Prezydenta Andrzeja Dudę do Rady Dialogu Społecznego. Pierwszym przewodniczącym RDS został Piotr Duda szef „Solidarności”. Przewodniczący będą się co roku zmieniali - na przemian będą to reprezentanci związków, pracodawców i rządu. Społecznym doradcą Prezydenta będzie Agnieszka Lenartowicz-Łysik.

- Liczę na rolę Rady Dialogu Społecznego w budowie lepszej Polski - powiedział Prezydent Andrzej Duda, który w czwartek 22 października powołał członków nowego forum współpracy przedstawicieli pracowników, pracodawców i rządu.

Prezydent przypomniał, że podczas jego rozmów z mieszkańcami Polski bardzo często pojawiał się problem braku dialogu. Podkreślił, że ogromnie liczy na rolę RDS w budowie lepszej Polski, w zapewnieniu krajowi zrównoważonego rozwoju. - By było poczucie solidaryzmu społecznego, żeby ono było w obywatelach odbudowywane - zaznaczył. - Fundamentalne znaczenie dla realizacji tych zadań ma dialog. Dialog rozumiany jako dążenie do porozumienia w sprawach ważnych - powiedział prezydent.

Dziękował za „ważny i znaczący” gest wobec prezydenta i konstytucji - wprowadzenie do Rady Dialogu Społecznego przedstawiciela głowy państwa.

Zadaniem Rady jest prowadzenie dialogu społecznego w celu zapewnienia warunków właściwego rozwoju społeczno-gospodarczego oraz zwiększenia konkurencyjności polskiej gospodarki i spójności społecznej. Rada ma także w sposób praktyczny realizować zasadę partycypacji i solidarności społecznej.

prezydent.pl

 

*****
 

W RDS będzie zasiadać 59 osób. Nowa Rada, w odróżnieniu od Komisji Trójstronnej, ma być ciałem niezależnym, w którym każda ze stron ma równe prawa. W Radzie po ośmiu członków będą miały „Solidarność”, OPZZ i Forum Związków Zawodowych, a po sześciu cztery organizacje pracodawców - Konfederacja Lewiatan, Pracodawcy RP, Business Centre Club i Związek Rzemiosła Polskiego. Prezydent oraz prezesi NBP i GUS będą mieli swoich przedstawicieli z głosem doradczym.

bn