Solidarność Wielkopolska - Prezydent strażnikiem Państwa
Prezydent strażnikiem Państwa
Poniedziałek 27 kwietnia 2015

Prezydent strażnikiem Państwa 

Poczucie zaufania do Państwa buduje się każdego dnia, wszędzie tam,  gdzie jego przedstawiciele wspierają uczciwych obywateli,  gdzie zwalczając  niepraworządność dają poczucie sprawiedliwości społecznej.

Strażnikiem tak rozumianego Państwa jest przede wszystkim Prezydent.Andrzej Duda, kandydat na ten najwyższy urząd, ujął to w ten sposób:

Możemy wybrać Polskę szans i możliwości, gdzie każdy Obywatel jest traktowany równo, gdzie wygrywa uczciwość, a nie cynizm i draństwo. Polskę, gdzie Prezydent słucha i służy Obywatelom, gdzie liczy się dialog i porozumienie, a nie jałowy, pusty spór. Potrzebujemy zgody, wzajemnego zaufania, empatii i współdziałania. Chciałbym, aby 10 maja był dniem, w którym zaczniemy taką Polskę budować.

Ta wizja ma głęboki sens, dlatego NSZZ „Solidarność” w Regionie Wielkopolska poparła tego kandydata, dlatego zagłosuję na Andrzeja Dudę.

 

Jarosław Lange

Przewodniczący Zarządu Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność”