Solidarność Wielkopolska - Prezydent wywiązał się z umowy
Prezydent wywiązał się z umowy
Wtorek 25 lutego 2020

Członkowie Komisji Krajowej, którzy obradowali 20 lutego w Zakopanem  pozytywnie ocenili realizację „Umowy programowej” zawartej 5 maja 2015 r. z ówczesnym kandydatem na prezydenta Andrzejem Dudą.

Od oceny realizacji „Umowy programowej” zawartej 5 maja 2015 r. z ówczesnym kandydatem na prezydenta Andrzejem Dudą rozpoczęła się dyskusja o postępowaniu Związku w trwającej kampanii prezydenckiej. Choć nie wszystkie punkty zostały zrealizowane, członkowie Komisji ocenili, że Prezydent wywiązał się z umowy. Niezrealizowane punkty jak np. emerytury stażowe, są wynikiem braku woli politycznej Zjednoczonej Prawicy. Trzeba pamiętać, że prezydent w polskim ustroju ma bardzo ograniczone uprawnienia w tym zakresie - argumentowano.

Piotr Duda, przewodniczący Związku zwracał też uwagę na wiele postulatów niezawartych w umowie z prezydentem, które dzięki wsparciu głowy państwa udało się zrealizować.

- Ograniczenie handlu w niedzielę, likwidacja syndromu pierwszej dniówki, lepsze uprawnienia w sądzie pracy, wyłączenie z płacy minimalnej dodatku nocnego i stażowego, wprowadzenie pluralizmu związkowego w służbach mundurowych, podwyżki dla pracowników sfery finansów publicznych, szybszego naliczania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych – wymienił niektóre z nich przewodniczący.

Dyskusja o postępowaniu Związku w trwającej kampanii prezydenckiej będzie kontynuowana.

solidarnosc.org.pl