Solidarność Wielkopolska - Prof. Krzysztof Szwagrzyk - Człowiek Roku Tygodnika Solidarność
Prof. Krzysztof Szwagrzyk - Człowiek Roku Tygodnika Solidarność
Poniedziałek 13 marca 2017
fot. M. Żegliński

28 lutego 2017 r. w Sali Akwen Komisji Krajowej „Solidarności” w Gdańsku odbyła się uroczystość wręczenia nagrody Człowieka Roku 2016 „Tygodnika Solidarność” prof. Krzysztofowi Szwagrzykowi wiceprezesowi IPN i szefowi zespołu poszukującego miejsc pochówku ofiar reżimu komunistycznego.

- „Tygodnik Solidarność” od samego początku, a istniejemy przecież 35 lat, odkłamywał historię najnowszą na swoich łamach. A co ważniejsze, „Solidarność” powstała jako wyraz upomnienia się o takie wartości, jak godność każdego człowieka, jak wolność, jak prawda. Ta historyczna też. Ponieważ nikt nie zrobił tyle w ostatnich latach dla tej prawdy historycznej, co pan profesor, który tę prawdę wypełnił twarzami i nazwiskami, to nasz wybór wydawał się oczywisty – powiedziała Ewa Zarzycka, pełniąca obowiązki redaktora naczelnego.

Mówiąc o szczególnych zasługach prof. K. Szwagrzyka i zespołu pracującego pod jego kierownictwem, E. Zarzycka wspomniała m.in. odnalezienie szczątków dwóch działaczy antykomunistycznych zamordowanych w 1946 r. – Danuty Siedzikówny „Inki” i Feliksa Selmanowicza „Zagończyka”, których uroczysty pogrzeb odbył się w ubiegłym roku.

- Pan zbudował ten wehikuł czasu, za pomocą którego wracają do nas nasi bohaterowie - stwierdziła E. Zarzycka.

Odbierając nagrodę prof. K. Szwagrzyk powiedział: - Przyjmuję tę nagrodę z wdzięcznością, bo przecież „Solidarność” to idea, „Solidarność” to wolność, „Solidarność” to prawda, „Solidarność” to ruch, który stanął na drodze tej samej, którą wcześniej podążali Żołnierze Wyklęci, obierając inne metody, ale cel był ten sam – Polska. W Gdańsku w ubiegłym roku pokazaliśmy na pogrzebie „Inki” i „Zagończyka”, jak powinny wyglądać pogrzeby naszych bohaterów.