Solidarność Wielkopolska - Projekt likwidacji NFZ. Co w zamian.
Projekt likwidacji NFZ. Co w zamian.
Poniedziałek 22 maja 2017

Zapowiadana przez rząd obniżka składek ZUS dla małych firm, których miesięczne przychody nie przekraczają 5 tys. zł, to nie koniec zmian związanych z obowiązkowym ubezpieczeniem. Według zapowiedzi Ministerstwa Zdrowia, od 2018 r. ma zniknąć składka zdrowotna, co będzie odzwierciedleniem zmian w systemie finansowania służby zdrowia.

Rewolucyjną zmianą, którą zapowiada ministerstwo, będzie całkowita likwidacja Narodowego Funduszu Zdrowia. Po jego likwidacji, całą odpowiedzialność za zarządzanie służbą zdrowia weźmie na siebie ministerstwo, co ma doprowadzić do zakończenia sporów kompetencyjnych pomiędzy resortem a NFZ. Jak podaje portal pox.pl, w miejsce wojewódzkich oddziałów NFZ mają powstać Wojewódzkie Urzędy Zdrowia (WUZ), które będą całkowicie podlegać Ministrowi Zdrowia.

Jednocześnie ministerstwo zapowiedziało zwiększenie nakładów finansowych na służbę zdrowia. Obecnie na ten cel przeznaczane jest 4,4% PKB. Od przyszłego roku ma to być już 4,74% PKB, przy czym kwota ta ma każdego roku wzrastać, tak aby w 2025 roku osiągnąć poziom aż 6% PKB.

Dotychczas wzrost finansowania był uzależniony od ściągalności składek zdrowotnych, co znacznie uniemożliwiało racjonalne planowanie wydatków.
Według planów przedstawionych przez ministerstwo,  od 2018 r. służba zdrowia ma być  finansowana bezpośrednio z budżetu państwa. Oznacza to, że środki te pochodzić będą z wpływów budżetowych z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.

Co to oznacza dla podatnika i pacjenta? Jeśli zmiany rzeczywiście wejdą w życie już w 2018 r., to od stycznia pensje Polaków nie będą pomniejszane o składkę zdrowotną. Podobnie osoby prowadzące działalność gospodarczą nie będą już musiały odprowadzać każdego miesiąca ryczałtu w kwocie prawie 300 zł do NFZ.

Trzeba jednak pamiętać, że płacone teraz składki zdrowotne są w dużej części odliczane od podatku. W większości przypadków zatem nie będzie miał większego znaczenia fakt, czy dana osoba składki nie zapłaci w ogóle, czy też - tak jak obecnie - zapłaci ją, a następnie odliczy od zaliczki na PIT. Pewne korzyści jednak mimo wszystko odniesiemy. W nowym stanie prawnym, przedsiębiorca w ogóle nie będzie zobowiązany do zapłaty składki zdrowotnej, w związku z czym nie poniesie żadnego kosztu związanego z tą daniną. 

AD