Solidarność Wielkopolska - Projekt wspólnej strategii
Projekt wspólnej strategii
Poniedziałek 25 lutego 2013

W dniach 2-6 lutego 2013 r. w Kassel /Niemcy/ odbyło się drugie spotkanie robocze przedstawicieli związków zawodowych z pięciu regionów Europy w ramach projektu: Information and Consultation along Automotive Value Chain (w tłumaczeniu dowolnym: Informacja i konsultacja w ramach struktur branży motoryzacyjnej). Realizacja projektu rozpoczęta w drugiej połowie 2012 r. finansowana jest ze środków Unii Europejskiej. Partnerami są następujące organizacje związkowe: CGIL, CISL, UIL, IRES z Regionu Emilia-Romagna we Włoszech; CCOO, UGT z Regionu Pais Valencia w Hiszpanii; CGT z Regionu Aquitaine we Francji; DGB z Hessen w Niemczech oraz NSZZ Solidarność i OPZZ z Wielkopolski. Wymienione organizacje działają na obszarach objętych od ponad 10 lat partnerskim porozumieniem samorządowym.

Instytucją odpowiedzialną za metodologię badań i opracowanie końcowe z wytycznymi dla związkowców działających w ramach branży motoryzacyjnej w wymienionych 5 regionach Europy jest Institute for Economic and Social Research z Bolonii od lat zajmujący się tematyką związkową.

Projekt poparły także następujące europejskie zrzeszenia związkowe: ETUC - European Trade Union Confederation, EMF - European Metalworker’s Federation, ETUF-TCL - European Trade Union Federation: Textile, Clothing and Leather, FIOM-CGIL – Italian National Metalworkers’ Federation, FIOM-CGIL Emilia-Romagna – Italian Metalworkers’ Federation Emilia-Romagna, FILCTEM-CGIL Emilia-Romagna – Italian Trade Union Federation for the Chemical and Textile Industry Emilia-Romagna.

Projekt jest próbą wypracowania wspólnej strategii związkowej i wymiany doświadczeń między regionami, wobec korporacyjnego systemu funkcjonowania międzynarodowego przemysłu motoryzacyjnego. Współczesna tendencja przerzucania produkcji na dostawców i poddostawców znacząco wpływa na warunki pracy w firmach zależnych od koncernów, w tym przypadku z branży motoryzacyjnej.

Dla Wielkopolski sektor motoryzacyjny stanowi jeden z silniejszych filarów przemysłu. Producenci samochodów i związane z nimi firmy są jednymi z ważniejszych pracodawców w regionie. Należą też do kluczowych klientów szeregu większych i mniejszych przedsiębiorstw. Ogromna konkurencja na rynku wymusza redukowanie kosztów ofert, często przez obniżanie wynagrodzeń i standardów pracy. W sytuacji kryzysu ekonomicznego kryterium ceny przy rozpatrywaniu ofert produkcji i serwisu dla koncernów stało się dominujące i niejednokrotnie decyduje o utrzymaniu przez dostawców kontraktów. Kryzys ekonomiczny znacząco obija się szczególnie na tego typu przedsiębiorstwach, stawiając w trudnej sytuacji ich pracowników i organizacje związkowe. Stąd szczególna potrzeba monitorowania sytuacji pracowników na wszystkich szczeblach produkcji związanej z branżą motoryzacyjną, nie wykluczając logistyki czy sektora usług.

Celem projektu jest wzmocnienie przepływu informacji między organizacjami związkowymi operującymi w firmach związanych z branżą motoryzacyjną na terenie 5 regionów europejskich i wypracowanie wspólnych metod egzekwowania od koncernów samochodowych istniejących już porozumień i dokumentów (m.in. Charta der Arbeitsbeziehungen im Volkswagen-Konzern, etc.), aby nie pozostawały jedynie deklaracjami na papierze.

Agnieszka Mińkowska