Solidarność Wielkopolska - Prokuratura po stronie „S”
Prokuratura po stronie „S”
Poniedziałek 12 grudnia 2011

Prokuratura Generalna podziela stanowisko NSZZ „Solidarność” w sprawie niezgodności z Konstytucją ustawy wprowadzającej dzień wolny w święto Trzech Króli. Chodzi o wchodzącą w życie od 2012 r. nowelizację Kodeksu pracy, która ustanowiła 6 stycznia dniem wolnym od pracy. Nowelizacja wprowadziła również inne zmiany w Kodeksie: nie będzie można odbierać dnia wolnego za święta przypadające w sobotę. I właśnie tę regulację NSZZ „Solidarność” zaskarżył do Trybunału Konstytucyjnego, jako niezgodną z ustawą zasadniczą.

Zdaniem Prokuratury zasada wprowadzona razem ze świętem Trzech Króli  różnicuje sytuację pracowników w zakresie wymiaru czasu pracy i prawa do dni wolnych od pracy. „Kryterium tego różnicowania stanowi ustalony dla danego pracownika lub grupy pracowników rozkład czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym” - czytamy w piśmie przesłanym do TK i Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. 

Prokuratura zwraca również uwagę, że może się zdarzyć, iż w różnych latach kalendarzowych liczba dni wolnych od pracy dla pracowników z tytułu niedziel i świąt będzie się nieznacznie wahać; będzie mniejsza, gdy niektóre święta wystąpią w niedziele, lub większa, gdy przypadną w innym dniu niż niedziela. Jednak zdaniem Prokuratury fakt ten nie może wpływać na stosowanie zasady przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy.

Co więcej kwestionowany przez „S” przepis wprowadza dyskryminacyjne zróżnicowanie sytuacji prawnej pracowników zatrudnionych w granicach tych samych ustawowych maksymalnych norm czasu pracy oraz w ramach tego samego systemu czasu pracy, ale objętych różnymi sposobami organizacji czasu pracy, w zakresie uprawnienia do obniżania wymiaru czasu pracy z tytułu święta. Oznacza to sprzeczność z art. 32 Konstytucji RP. 

Zdaniem Prokuratury wprowadzony przepis jest również niezgodny z istotą dnia świątecznego, do którego zgodnie z art. 66 Konstytucji RP - każdy pracownik ma prawo. „Dzień świąteczny jest dniem wolnym od pracy, a to oznacza, że dzień świąteczny powinien być dniem wolnym realnie, niezależnie od „zwykłego” rozkładu czasu pracy.

- Stanowisko Prokuratury Generalnej jest bardzo ważne, bo bezstronne. Czekamy jeszcze na stanowisko Sejmu. Można się domyślić, jakie ono będzie, skoro Sejm to prawo przyjął i jest stroną w postępowaniu. Myślę, że na ostateczne rozstrzygnięcie w Trybunale poczekamy jeszcze co najmniej 3 miesiące - mówi dr Marcin Zieleniecki z Biura Eksperckiego KK.

k