Solidarność Wielkopolska - Przed nami wiele wyzwań
Przed nami wiele wyzwań
Wtorek 29 marca 2016

„Solidarność” w Solaris Bus & Coach S.A. w podpoznańskim Bolechowie działa od czterech miesięcy. W tym czasie akces do Związku złożyło blisko 300 osób. Pracownicy nabierają przekonania, iż tylko zorganizowani mogą z powodzeniem walczyć o poprawę warunków pracy. Tymczasowa Komisja Zakładowa postawiła na dobrą komunikację z pracownikami firmy. Na bieżąco informuje ich o tym, co udało się załatwić podczas rozmów z pracodawcą oraz jakie sprawy wciąż czekają na rozstrzygnięcie.

W komunikacie przekazanym w tym tygodniu pracownikom oddziałów Solarisa w Bolechowie i Środzie Wlkp. zakładowa „Solidarność” poinformowała, że zostało zawarte porozumienie z pracodawcą w sprawie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Od tego roku zamiast środków z Funduszu pracownicy otrzymają raz w roku tzw. bonus wakacyjny w wysokości 1900 zł. brutto. Jego wartość nie może być mniejsza niż wysokość odpisu podstawowego na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Ponadto pracownicy otrzymają w grudniu dodatek świąteczny w wysokości nie mniejszej niż 150 zł brutto, a środki zgromadzone w poprzednich latach na koncie ZFŚS będą wypłacone pracownikom przed Świętami Wielkanocnymi.

Rozmowy z pracodawcą dotyczyły również relacji pracownik-przełożony, które niejednokrotnie pozostawiają wiele do życzenia.

Komisja Zakładowa przypomina również o interwencji w sprawie zwolnionych kierowców. W styczniu tego roku pracodawca zlikwidował 26 etatów, uzasadniając to potrzebą firmy. Wśród zwolnionych było 8 związkowców. Część z nich zdecydowała się zawrzeć z pracodawcą porozumienie, a inni - przy pomocy związkowego prawnika - złożyli pozwy do sądu pracy.

Negocjacje z pracodawcą będą kontynuowane. Do rozstrzygnięcia zostało jeszcze wiele spraw, np. zawarcie ,,Porozumienia o współpracy’’, które ureguluje m. in. kwestie tablic informacyjnych czy pomieszczenia związkowego.

I sprawa najważniejsza - w najbliższym czasie odbędą się wybory władz Organizacji Zakładowej oraz wybór społecznego inspektora pracy w bolechowskiej fabryce.

- Przed nami wiele wyzwań. Jesteśmy na początku naszej działalności. Będziemy na tyle skuteczni, na ile będziemy silni, a to zależy od naszej liczebności. Cieszymy się, że macie do nas zaufanie, bo każdego dnia kolejne osoby zapisują się do Związku i jest nas wielu, ale nie stój z boku, przyłącz się do Nas – czytamy w komunikacie wydanym przez Tymczasową Komisję Zakładową NSZZ ,,Solidarność’’ w Solaris Bus & Coach S.A.