Solidarność Wielkopolska - Przejęcie pracowników po zwolnieniu
Przejęcie pracowników po zwolnieniu
Poniedziałek 24 września 2018

Przejęcie pracowników możliwe także kilka miesięcy po zwolnieniu z pracy uznał w wyrok Trybunał Sprawiedliwości UE z 7 sierpnia 2018 / sprawa C 472/16.

Trybunał Sprawiedliwości UE uznał, że pracownik zwolniony na kilka miesięcy przed przejściem zakładu pracy na innego pracodawcę może zostać uznany za zatrudnionego w firmie przejmującej. Przeszkodą nie jest nawet czasowe zawieszenie działalności przedsiębiorstwa. Tak wynika z wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z 7 sierpnia 2018 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał, że niedopuszczalne jest zwolnienie pracowników z powodu samych zmian właścicielskich, ale jest ono dopuszczalne np. z przyczyn ekonomicznych. Według Trybunału decydujące znaczenie dla przejścia zakładu pracy ma ustalenie, czy po przejęciu dana jednostka kontynuuje faktyczną działalność lub ponownie ją podejmuje. Hiszpański sąd apelacyjny zwrócił się do Trybunału o ocenę czy doszło przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę.

źródło: http://serwisy.gazetaprawna.pl