Solidarność Wielkopolska - Przesłanie trzech encyklik papieskich i możliwość ich aplikacji w świecie ludzi pracy
Przesłanie trzech encyklik papieskich i możliwość ich aplikacji w świecie ludzi pracy
Poniedziałek 24 maja 2021

Międzynarodowe Centrum Badań nad Fenomenem Solidarności oraz Katedra Etyki Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie zapraszają na konferencję naukową, (26 maja o g. 9.30 online), której tematem przewodnim będzie przesłanie trzech encyklik: Rerum Novarum, Laborem exercens, Centesimus annus i możliwość ich aplikacji w świecie ludzi pracy.

W roku 2021, w którym obchodzimy rocznice ukazania się trzech encyklik społecznych – Rerum Novarum (15 maja 1891), Laborem exercens (14 września 1981), Centesimus annus (1 maja 1991), w których papieże kierowali swoją myśl do ludzi pracy. Międzynarodowe Centrum Badań nad Fenomenem Solidarności, jednostka naukowa powstała na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie jako wspólna inicjatywa uczelni i KK NSZZ Solidarność, przygotowała konferencję naukową online, poświęconą przesłaniu tych encyklik.  W swoich wystąpieniach prelegenci przypomną główne wątki nauczania papieży i podejmą ważne  problemy społeczne, ekonomiczne i etyczne obecne w świecie ludzi pracy.

Uczestnicy konferencji będą zastanawiać się jaki był i jest wpływ wymienionych encyklik na kształtowanie postaw ludzi pracy, a także jak ich przesłanie rozumie współczesny człowiek. Czy od czasu ich powstania nastąpiły znaczące zmiany, wymagające ponownego namysłu? Zwłaszcza ze względu na czas pandemii uczestnicy konferencji spróbują na nowo rozpoznać czynniki mające wpływ na funkcjonowanie gospodarki, ekonomii i relacji społecznych związanych z ludzką pracą.

Konferencja będzie szczególnym spotkaniem, ponieważ zgodnie z polską tradycją solidarności obok siebie występować będą naukowcy reprezentujący różne środowiska (w tym Kościół Katolicki) oraz przedstawiciele ludzi pracy. Zwieńczeniem konferencji będzie dyskusja poświęcona aplikacji przesłania encyklik w świecie ludzi pracy.        

Wydarzenie będzie można śledzić na Youtube na kanale MCBFS – Solidarność. Więcej informacji na stronie uczelni: www.upjp2.edu.pl pm

Program konferencji: solidarnosc.org.pl