Solidarność Wielkopolska - Przewodnicząca przywrócona do pracy
Przewodnicząca przywrócona do pracy
Poniedziałek 26 października 2015

12 października br. Sąd Apelacyjny w Poznaniu przywrócił do pracy dr Grażynę Milewską, przewodniczącej „Solidarności” w Poznańskim Ośrodku Specjalistycznych Usług Medycznych (POSUM). W  ten sposób podtrzymał wyrok wydany w I instancji, nakazujący przywrócenie dr Grażyny  Milewskiej do pracy na dotychczasowych warunkach. Wyrok jest prawomocny.

W 2014 r. dr Grażyna Milewska została zwolniona pod zarzutem niewykonania polecenia p.o. dyrektora POSUM-u dyr. Piotra Nycza, który nakazał wezwać karetkę pogotowia po pacjenta … którego w przychodni nie było. Zwolnienie nastąpiło ze złamaniem wszelkich procedur prawnych.

„Przewinieniem” dr Milewskiej było także to, że stanęła w obronie innej zwolnionej lekarki, diabetolożki cieszącej się znakomitą opinią pacjentów. P. Nycz zwolnił również dwie z trzech pielęgniarek diabetologicznych oraz rejestratorki. Chorzy z dnia na dzień zostali pozbawieni dostępu do swojego lekarza. Decyzja ta spotkała się z ostrą reakcją pacjentów (m.in. Urszuli Sipińskiej), pracowników innych placówek służby zdrowia oraz członków „Solidarności”, którzy w listopadzie ubiegłego roku protestowali przed Urzędem Miasta Poznania przeciwko decyzji dyr. Nycza. Domagali się również pilnego ogłoszenia konkursu na dyrektora tej placówki. Jednak przez blisko rok, mimo zmiany ekipy rządzącej Poznaniem, nic się w tej sprawie nie zmieniło.

Obecnie, po prawomocnym orzeczeniu Sądu potwierdzającym, że P. Nycz kierujący POSUM-em działał niezgodnie z prawem, Zarząd Regionu ponownie zwrócił się do prezydenta J. Jaśkowiaka z wnioskiem o zakończenie procederu tymczasowego zarządzania placówką. „Jesteśmy przekonani, że przedstawione argumenty uzasadniają konieczność pilnego przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora POSUM-u, dla naprawy funkcjonowania placówki i zasad współpracy z reprezentującym pracowników związkiem zawodowym” – napisano w piśmie do J. Jaśkowiaka.

b