Solidarność Wielkopolska - Przewodniczący przywrócony do pracy
Przewodniczący przywrócony do pracy
Poniedziałek 9 czerwca 2014

Janusz Chojnacki -  Przewodniczący w  Organizacji  Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Koninie  wygrał w sądzie II instancji i został przywrócony do pracy.

Sprawa miała swój początek w kwietniu 2013 r., kiedy to J. Chojnacki skorzystał z przysługujących mu godzin wolnych z tytułu pełnienia funkcji związkowej i opuścił miejsce pracy, mając na to pisemną zgodę bezpośredniego przełożonego. Mimo dopełnienia formalności dyrektor placówki orzekł, że nastąpiło ciężkie naruszenie obowiązków służbowych i zwolnił J. Chojnackiego dyscyplinarnie.

24 czerwca 2013 r., podczas manifestacji przez konińskim starostwem, związkowcy z całej Wielkopolski domagali się przywrócenia przewodniczącego OZ do pracy. We wrześniu 2013 r. w Sądzie Pracy w Koninie odbyła się pierwsza rozprawa o przywrócenie do pracy szefa „Solidarności” w PSS-E. Wyrok przywracający J. Chojnackiego do pracy został ogłoszony dopiero na czwartej rozprawie w lutym 2014 r.

Dyrektor placówki złożył apelację, która jednak nie została uwzględniona. W maju br. sąd wyższej instancji podtrzymał wyrok wydany przez Sąd Rejonowy, przywracający J. Chojnackiego do pracy na poprzednio zajmowane stanowisko. Wyrok jest prawomocny. 

hs